UNIVERZA NA PRIMORSKEM ZAPOSLUJE: Na voljo pet delovnih mest

Koper

Univerza na Primorskem (UP) ima na voljo pet prostih delovnih mest. Tri nove okrepitve išče znotraj Splošne službe na Rektoratu UP, zaposlijo pa tudi dve čistilki.

Kot je razvidno s spletne strani primorske univerze, bodo trije javni uslužbenci formalno zaposleni v notranje organizacijski enoti (NOE) Rektorata Univerze na Primorskem, in sicer v Splošni službi, v okviru katere deluje manjša enota (z do petimi zaposlenimi), ki skrbi za vzdrževanje objektov, ki so v lasti oziroma v uporabi UP.

Od vodje enostavnejšega področja/enote se med drugim pričakuje poznavanje vzdrževanja objektov in njihove okolice, pregled nad potrebnimi investicijsko vzdrževalnimi deli, poznavanje grelno-hladilnih naprav in druge (moderne) tehnične opreme. Od vseh treh profilov pa se pričakuje znanje, ki je potrebno za vzdrževanje in popravilo strojnih in elektro inštalacij, prav tako pa tudi obvladovanje manjših obrtniških ter drugih del. Poleg tega bo naloga vodje, da koordinira delo in ga razporeja med ostale vzdrževalce znotraj enote.

Vse ostale pogoje preverite na tej povezavi, rok za prijavo se izteče 1. decembra.

Na Rektoratu UP zaposlijo tudi dve čistilki. Delovno razmerje bo sklenjeno za obdobje enega leta, s polnim delovnim časom 40 ur na teden, s poskusnim delom enega meseca. Tudi v tem primeru je rok za prijavo 1. december, več pa si lahko preberete na tej povezavi.