UNIVERZA NA PRIMORSKEM ZAPOSLUJE: Iščejo pomočnika glavnega tajnika v projektni pisarni

Koper

Na Univerzi na Primorskem (UP) vse do 16. januarja 2023 zbirajo prijave na delovno mesto pomočnika glavnega tajnika v projektni pisarni. Izbrana oseba bo koordinirala programe izpolnjevanja za dvig uspešnosti zaposlenih pri pripravah projektnih prijav na centralizirane razpise EU, s poudarkom na razpisih in projektih Obzorje Evropa, ter neposredno sodelovala pri pripravi takih projektnih prijav.

Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas (40 ur na teden) za čas trajanja projekta s trimesečnim (3) poskusnim delom. Predviden pričetek trajanja zaposlitve in projekta je v mesecu januarju 2023, projekt pa se zaključi 30. junija 2026.

Delovno mesto je uvrščeno v izhodiščni 44. plačni razred, od 1. aprila 2023 dalje pa v izhodiščni 45. plačni razred.

Od kandidatov so zahtevana tudi dodatna funkcionalna znanja: poznavanje znanstvenoraziskovalne, inovacijske in visokošolske zakonodaje, poznavanje zakonov, predpisov, normativov in standardov s področja dela, znanje za delo z računalnikom, vodstvene in organizacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela ter komunikativnost in odgovornost.

Javni uslužbenec bo opravljal naloge:

- načrtovanja, vodenja, in koordiniranja faz delovnih procesov,

- vodenja NOE,

- spremljanja zakonodaje in predpisov,

- zbiranja predlogov in dajanje pobud za organizacijo dela ter vzpostavitev in vzdrževanje, komunikacijskega in informacijskega sistema,

- zbiranja, pregledovanja in pripravljanja strokovnega gradiva za seje delovnih teles,

- aktiviranja, spremljanja faz dela in kontroliranja izvajanja nalog, po potrebi korektivno ukrepanje,

- nudenja strokovne pomoči vodstvu članic pri odločitvah,

- izdelovanja poročil in analiz s področja dela,

- opravljanja drugih sorodnih del po nalogu glavnega tajnika, prorektorjev ter rektorja.

UP zaposluje 〰 odprto delovno mesto Pomočnika glavnega tajnika v Projektni pisarni UP ???? Klik na razpis za več...

Posted by Univerza na Primorskem / University of Primorska on Sunday, December 18, 2022

Zahtevana izobrazba:

- po visokošolski izobrazbi (prejšnja),

- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja),

- magistrska izobrazba.

Poleg tega pa so zaželena tudi znanja in sposobnosti s področja poznavanja projektov v okviru instrumentov okvirnega programa EU za raziskave, razvoj in inovacije, instrumentov, ki so rezultat ukrepov okvirnega programa EU ter instrumentov centrov odličnosti oziroma instrumentov, ki se upošteva pri preverjanju izpolnjevanja minimalnih pogojev za pridobitev stabilnega financiranja iz 80. člena ZZrID, dobro poznavanje MS Excel orodja, poznavanje delovanja javnega sektorja, samoiniciativnost, samostojnost in sposobnost organiziranja dela.

Delovne izkušnje: 5 let na vodstvenih delih. Celotno besedilo razpisa je objavljeno na spletni strani univerze.

Rok za prijavo na razpis je ponedeljek, 16. januar 2023, na elektronski naslov: kadrovska@upr.si. Za več informacij o razpisanem delovnem mestu se lahko obrnete na Pravno in kadrovsko službo UP: martina.viler@upr.si ali 05 611 75 32.

Vabljeni k prijavi!