UNIVERZA NA PRIMORSKEM Z NOVIMI PROSTORI: Sanacija stavbe nekdanje STŠ v starem mestnem jedru Kopra je pri koncu

Koper

Sanacija stavbe nekdanje Srednje tehniške šole v starem mestnem jedru Kopra na lokaciji Izolska vrata 2, ki je bila zaradi dotrajanosti potrebna temeljite obnove, v teh dneh prehaja v zaključno fazo. Univerza na Primorskem, ki je stavbo prejela v upravljanje v letu 2015 s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, je z obnovo začela v letu 2018 s pridobitvijo potrebne dokumentacije, gradbena dela pa so na osnovi javnega naročila stekla v začetku leta 2019. 

V sklopu obnove objekta je bila izvedena obsežna predhodna arheološka raziskava na celotnem območju stavbe nekdanje STŠ, vzdolž območja Vergerijevega trga in Izolskih vrat, ki jo je izvedla ekipa Inštituta za arheologijo in dediščino UP FHŠ pod vodstvom doc. dr. Alenke TomažPri  sanaciji stavbe so bila upoštevane vse usmeritve za zaščito kulturne dediščine, izvedena pa je bila tudi energetska sanacija objekta.

Za Univerzo na Primorskem, ki se že dalj časa sooča s prostorsko stisko, pomeni obnovljena stavba pomembno pridobitev, saj bo v prenovljenih prostorih na približno 3.000 kvadratnih metrih enajst predavalnic, laboratoriji, seminarske sobe in kabineti, sejna soba, pisarne in drugi prostori za strokovne službe. V prenovljeno stavbo seli svojo izobraževalno in raziskovalno dejavnost ter vodstvo in strokovne službe UP Fakulteta za management, deloma pa bo prostore uporabljala tudi UP Pedagoška fakulteta

Predavalnice bodo po dogovoru na voljo tudi za vse ostale članice UP.  Pomembna pridobitev je nova telovadnica, ki bo namenjena tako za izvajanje študijske dejavnosti kot tudi za rekreacijo študentov in zaposlenih, ob začetku prenove pa je bilo dogovorjeno, da bosta telovadnico uporabljala tudi osnovna šola z italijanskim učnim jezikom in vrtec.

Kot je ob selitvi v nove prostore poudaril dekan UP Fakultete za management prof. dr. Matjaž Novak, postavlja nova infrastruktura UP FM ob bok infrastrukturno najmodernejšim poslovnim šolam v mednarodnem prostoru. Po besedah dekanje UP Pedagoške fakultete prof. dr. Mare Cotič bodo novi prostori, ki so prilagojeni potrebam študentov in visokošolskih učiteljev, omogočili tudi nadaljnji razvoj Pedagoške fakultete na pedagoškem, raziskovalnem in tudi umetniškem področju. Zaradi obstoječih epidemioloških razmer in z njimi povezanimi ukrepi je težko napovedati, kdaj se bodo v predavalnice in novo telovadnico vrnili študenti, vsekakor pa si na Univerzi na Primorskem želijo, da bi se vsi študentom namenjeni prostori lahko začeli uporabljati takoj, ko bodo epidemiološke razmere to dopuščale.