UNIVERZA NA PRIMORSKEM V LETU 2020: Potrditev dolgoletnih prizadevanj za pedagoško in znanstveno odličnost

Koper

Leto 2020 je za Univerzo na Primorskem (UP) pomenilo potrditev dolgoletnih prizadevanj za doseganje pedagoške in znanstveno-raziskovalne odličnosti, internacionalizacijo doma in v mednarodnem prostoru, razvoj novih interdisciplinarnih študijskih programov ter doseganje visoke kakovosti študijske dejavnosti.

Leto 2020 je pomenilo tudi okrepitev sodelovanja z gospodarstvom, tudi s ponovno vzpostavitvijo Sveta zaupnikov, ter okrepitev razvojnega sodelovanja s pomembnimi strateškimi partnerstvi, predvsem z Moskovsko državno univerzo M. V. Lomonosov. Napori so bili usmerjeni tudi v izboljšanje prostorskih in študijskih pogojev.

Pomemben dosežek je sprejem Srednjeročne razvojne strategije UP 2021-2027 in akcijskega načrta, kar omogoča spodbujanje znanstvene produkcije in dvigovanje raziskovalne uspešnosti, krepitev kakovosti in učinkovitosti izobraževanja ter širjenje študijske ponudbe z razvijanjem inovativnih študijskih programov, ki bodo privlačni za študente, obenem pa odgovarjali na izzive družbe in potrebe trga dela.

Leto 2020 je bilo zaznamovano s potekom epidemije covid-19, na katero se je UP uspešno prilagodila in uspela z učinkovito organizacijo zagotoviti nemoteno izvajanje študijskega procesa in raziskovalnega dela. Zaposleni profesorji in študentje UP so v letu 2020 prejeli več nagrad za svoje delo, med drugim najvišjo državno nagrado za življenjsko delo v vzgoji in izobraževanju. Tovrstna priznanja in dosežki potrjujejo, da je UP v letu 2020 uspešno nadaljevala s kakovostnim delom s ciljem zasledovanja odličnosti na vseh področjih. To je v postopku podaljšanja akreditacije prepoznala tudi skupina strokovnjakov, ki je zapisala, da "Univerza na Primorskem predstavlja dinamičen, odprt in diskurziven prostor za razvoj poučevanja in študija, kar kot primer dobre prakse lahko služi kot zgled tudi drugim visokošolskim ustanovam v Sloveniji"

Univerza na Primorskem v številkah

V študijskem letu 2020/2021 je bilo na UP vpisanih 6.089 študentk in študentov, kar je 18,3 odstotkov več kot leto predtem. Med njimi je 942 študentk in študentov iz tujine, ki predstavljajo 15,5 odstotkov vseh vpisanih,

V letu 2020 je diplomiralo 1.015 študentov, od tega 664 na dodiplomskih študijskih programih, 337 na magistrskih in 14 na doktorskih študijskih programih.

Na dan 31. 12. 2020 je bilo na UP zaposlenih 682 oseb, med njimi je imelo največ zaposlenih (51,9 odstotkov oziroma 354 oseb) raven izobrazbe 8/2. 79,9 odstotkov vseh zaposlenih na UP je imelo 7. raven izobrazbe in višjo.

V okviru Štipendijskega sklada UP je bilo v študijskem letu 2020/2021 podeljenih 33 štipendij, več podatkov o študentih in diplomantih pa je dostopnih na tej povezavi.

V študijskem letu 2020/2021 se na treh stopnjah študija izvaja 79 študijskih programov, od tega sedem visokošolskih strokovnih, 23 univerzitetnih, 32 magistrskih in 17 doktorskih. V angleškem jeziku se izvaja 14 študijskih programov (eden visokošolski strokovni, štiri univerzitetni, pet magistrskih in štiri doktorski študijski programi).

Novi študijski programi

Svet NAKVIS je v letu 2020 podelil akreditacijo trem novim študijskim programom, in sicer: magistrskima študijskima programoma Športna vzgoja (UP FVZ) in Fizioterapija (UP FVZ) ter doktorskemu študijskemu programu Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja (UP FAMNIT).

V študijskem letu 2020/2021 je UP pričela z izvajanjem naslednjih programov: dodiplomski študijski program Socialna pedagogika (UP PEF), magistrski študijski program Inkluzivna pedagogika (UP PEF - na dislocirani enoti na Ptuju), doktorski študijski program Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja (v slovenskem in angleškem jeziku; UP FAMNIT) in Preventiva za zdravje (UP FVZ).

Na UP FM so prenovili podiplomski študijski program Management, v sklopu katerega lahko sedaj študentje svoje znanje usmerjajo v osmih modulih.

Celoten pregled dosežkov Univerze na Primorskem v letu 2020 je dostopen na tej spletni povezavi.