UNIVERZA NA PRIMORSKEM SE USPEŠNO PREBIJA V SVETOVNO ELITO: Z eno najboljših britanskih univerz odpira nov študijski progam

Koper

UP Famnit bo skupaj z Univerzo St. Andrews (University of St Andrews, School of Computer Science) iz Združenega Kraljestva, ki velja za eno najboljših univerz anglosaksonskega sveta, začel izvajati mednarodni študijski program 3. stopnje Računalništvo in informatika (Computer Science), ki mu je Svet NAKVIS-a podelil akreditacijo.

Raziskovalci UP na obisku na Univerzi St. Andrews

Doc. dr. Klen Čopič Pucihar z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT je predstavil posebnosti novega mednarodnega študijskega programa: "Slovenskim študentom bo študijski program odprl vrata na eno najboljših univerz anglosaksonskega sveta, kjer bodo imeli na razpolago vse, kar univerza nudi tamkajšnjim domačim študentom, medtem ko bo tujim študentom program omogočil sodelovanje z mlado perspektivno ustanovo na sončnem koncu sveta. Ob uspešnem končanju študija bo študent pridobil skupni doktorat, ki bo nosil ime obeh univerz, kar strokovnjaki ocenjujejo kot izrazito prednost."

Gre za štiriletni študij, v sklopu katerega bo moral študent minimalno eno leto preživeti na vsaki od institucij. "Vsak kandidat bo imel minimalno dva mentorja, enega z Univerze na Primorskem in enega z Univerze v St. Andrewsu. Oba mentorja pa bosta morala biti izbrana pred začetkom študija," je pojasnil dr. Čopič Pucihar.

Na UP FAMNIT so v preteklosti že gostili profesorje z Univerze St. Andrews, ki so predavali dele predmetov, prav tako so bili profesorji UP vabljeni k njim. Doc. dr. Matjaž Kljun nadaljuje: "Z raziskovalci Univerze St. Andrews sodelujemo že nekaj let. Z njimi smo, na primer, prijavili nekaj raziskovalnih projektov in objavili raziskovalne prispevke. Trenutno skupaj izvajamo večjo raziskavo o navidezni resničnosti. Takega sodelovanja se nadejamo tudi v prihodnje. Podoben program pa nameravamo uresničiti tudi za področje matematike."

Na fotografiji (od desne proti levi): prof. dr. Aaron Quigley, doc. dr. Matjaž Kljun in doc. dr. Klen Čopič Pucihar

"Skupaj s sodelavci na Univerzi v St. Andrewsu se že veselimo skupnega programa, ki bo študentom ponudil odlično priložnost, da med doktorskim študijem doživijo izkušnjo na dveh raznolikih koncih Evrope in tako združijo najboljše z obeh svetov. Študenti se bodo s svojim prihodom k nam pridružili tako lokalni skupnosti študentov kot tudi širšemu škotskemu združenju informatike in računalništva (SICSA). Nadejamo se ustvarjanja novih priložnosti in še močnejših vezi sodelovanja," je dodal prof. dr. Aaron Quigley, predstojnik Oddelka za interakcijo človek-računalnik, predsednik združenja SICSA in konference CHI 2021.

Hkrati je prišlo tudi do prenove obstoječega doktorskega programa Računalništvo in informatika. Kakšne novosti se obetajo, je opisal koordinator dr. Čopič Pucihar: "V študij smo uvedli strukturne spremembe in ga podaljšali na 4 leta. Tako bo študent pridobil dodaten čas, da bo lahko izkoristil čim več priložnosti, ki jih bo združeni program prinesel. Prav tako smo v študijski program vpeljali nekaj novosti pri zunanji izbirnosti, ki kandidatu omogočajo večjo fleksibilnost pri oblikovanju študija."

K odločitvi za vpis na omenjeni študijski program pa vsekakor spodbuja tudi dejstvo, da so globalne potrebe po kadrih s področja računalništva in informatike vse večje in da problemov z zaposlenostjo diplomantov ni pričakovati. Več o programu si lahko preberete na tej povezavi.