UNIVERZA NA PRIMORSKEM PODELILA 28 POMEMBNIH NAGRAD IN PRIZNANJ: Zlato plaketo za leto 2020 je prejela Občina Izola

Koper

Univerza na Primorskem je danes podelila nagrade za znanstveno in pedagoško odličnost ter priznanja in zahvale za dosežke na področju znanstvenega, umetniškega in pedagoškega dela kot tudi prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti Univerze. Ker je bila lani podelitev nagrad in priznanj za leto 2019 zaradi epidemiološke situacije prestavljena, so bile letos podeljene nagrade in priznanja tako za leto 2019 kot 2020, skupaj kar 28.

Klavdija Kutnar in Danilo Markočič 

Podeljena so bila naslednja priznanja in nagrade: svečana listina UP za mlade visokošolske učitelje oziroma sodelavce za dosežke na področju znanstvenega, umetniškega ali pedagoškega dela; zlata plaketa UP za visokošolske učitelje ali druge sodelavce za posebej velik doprinos k razvoju znanstvenega, umetniškega ali pedagoškega dela ter za prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti UP; nagrada za znanstveno in pedagoško odličnost za raziskovalne in razvojne oziroma pedagoške dosežke posameznikov; nagrada Srečko Kosovel za študente za izredne dosežke pri pripravi diplomskega, magistrskega ali doktorskega dela; priznanje za študente UP, ki so s svojim delom in nadpovprečnimi dosežki na področju obštudijskih dejavnosti prispevali k uveljavitvi UP; ter zahvala strokovnim sodelavcem UP, ki so izkazali odlične dosežke na svojem področju dela.

Nagrade za leto 2019: Svečano listino UP je prejela doc. dr. Jana Hojnik (UP FM). Zlato plaketo UP sta prejela izr. prof. dr. Jonatan Vinkle (UP FHŠ) in izr. prof. Sonja Rutar (UP PEF). Nagrado za znanstveno odličnost UP sta prejela izr. prof. Gregor Pobežin (UP FHŠ) in prof. dr. István Kovács (UP FAMNIT). Nagrado za pedagoško odličnost UP je prejela izr. prof. Jelena Sitar Cvetko (UP PEF) . Nagrado Srečko Kosovel za leto 2019 so prejeli Andreja Olovec (UP FAMNIT), Lucija Selan (UP PEF), Vanja Tišler (UP FTŠ) in dr. Sabina Žampa (UP FM). Priznanje za študente UP je prejel Lovrenc Habe (UP PEF). Zahvalo sodelavcem iz strokovnih služb UP je prejela Lara Gorela (UP FAMNIT).

Rektorica UP je ob tej priložnosti virtualno nagovorila in čestitala vsem nagrajencem.

Nagrade za leto 2020: Svečano listino UP so prejeli doc. dr. Živa Fišer (UP FAMNIT), doc. dr. Mirko Prosen (UP FVZ) in izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik (UP PEF). Zlato plaketo UP je prejela Občina Izola. Nagrado za znanstveno odličnost UP so prejeli prof. dr. Aleksej Kalc (UP FHŠ), izr. prof. dr. Lara Lusa (UP FAMNIT) in doc. dr. Emil Juvan (UP FTŠ). Nagrado za pedagoško odličnost UP je prejel prof. dr. Roberto Biloslavo (UP FM). Nagrado Srečko Kosovel so prejeli Klara Pregelj (UP PEF), Nika Smotlak (UP FHŠ), Martin Senič (UP FAMNIT) in dr. Nataša Kobal (UP FM). Priznanje za študente UP sta prejela Taja Pajmon Rak (UP FAMNIT) in Jurij Kočevar (UP PEF). Zahvalo sodelavcem iz strokovnih služb za leto 2020 pa sta prejela Dubravka Ražman (UP ŠD) in Davor Kravanja (UP ŠD).

Ob tej priložnosti je rektorica Univerze na Primorskem prof. dr. Klavdija Kutnar virtualno nagovorila in čestitala vsem prejemnicam in prejemnikom nagrad, priznanj in zahval, ki jih UP tradicionalno podeljuje v okviru Tedna UP. Kot je dejala, poteka obeležitev 18-letnice Univerze na Primorskem v znamenju družbene odgovornosti, ki je bila v obdobju epidemije še posebno na preizkušnji. "Pred enim letom so nastopile nepoznane okoliščine, vendar smo kljub temu ustvarili pogoje za nemoteno delovanje univerze, ki se je izkazala kot trdna, energična in izrazito prilagodljiva institucija. Odgovornost ste s svojim delom in odnosom izkazali vsi visokošolski profesorji, študenti in strokovni delavci. Prepričana sem, da se bo UP razvijala zgolj, če se bo z njo razvijalo celotno regijsko okolje, zato me veseli, da gre ena od nagrad partnerju, ki nas v okolju še posebej podpira." Kot je še poudarila dr. Kutnarjeva, so nagrade poklon ustvarjanju in zahvala za delo. "Hvaležna in ponosna sem na vas, ki prevzemate vaš del odgovornosti v procesu gradnje družbe znanja."

Zlato plaketo UP za leto 2020 je prejela Občina Izola. Prevzel jo je župan Danilo Markočič.

V utemeljitvi podelitve Zlate plakete UP za leto 2020 Občini Izola je posebej izpostavljeno zaupanje, ki jo je vodstvo Občine Izola doslej izkazalo v razvoj UP. "Občina je že pred formalno ustanovitvijo univerze leta 2003 aktivno načrtovala umestitev njenih dejavnosti v občinske prostorske načrte občine. Najprej ji je podarila 7.136 m2 komunalno opremljenega zemljišča v Livadah, nato pa l. 2006 podelila še stavbno pravico na sosednjih zemljiščih v obsegu 33.109 m2 za izgradnjo univerzitetnega kampusa, kar pa je nato zastalo zaradi svetovne finančne krize l. 2008. Vlada RS je tako lahko finančno pomagala pri izgradnji in opremi le enega stolpiča. Vendar so raziskovalci UP uspeli pridobiti dodatne, nove vire financiranja za izvedbo ambicioznih projektov; tako je l. 2016 pod koordinatorstvom UP konzorcij osmih slovenskih in enega nemškega partnerja v okviru programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 pridobil projekt vzpostavitve in izgradnje inštituta InnoRenewCoE s področja razvoja sodobnih materialov in tehnologije. Občina lzola je na podlagi odločitve občinskega sveta prepoznala, da bo tak raziskovalni projekt prispeval k razvoju gospodarstva v občini Izola, zato je bil v dogovoru z UP in ob soglasju Vlade RS v letu 2018 izveden delni prenos stavbne pravice z univerze na raziskovalni inštitut lnnoRenew CoE; danes sta gradnja dveh stavb inštituta in nabava raziskovalne opreme v polnem zamahu. Občina bo tako – nekoliko kasneje kot prvotno predvideno in v malo drugačni obliki – dočakala izpolnitev svoje vizije, da del svojega prostora nameni inštitucijam znanja, ki ga sodoben čas potrebuje v vedno večjem obsegu. Danes se moramo namreč prilagajati čedalje hitrejšemu razvojnemu tempu in se na novo izumljati, lažje pa je, če se to dogaja v konstruktivnem partnerstvu, takšnem, kot je že vseskozi med Občino Izola in UP, in katerega zgleden primer je tudi ureditev Arheološkega parka Simonov zaliv v sodelovanju z UP FHŠ, hkrati pa ima v občini Izola, ob bolnišnici, svoj sedež tudi UP FVZ. Naj bo v luči vsega povedanega Zlata plaketa UP znak zahvale občini za dosedanje tvorno sodelovanje v dobro skupnosti ter upanja na prav tako uspešno skupno pot tudi v prihodnje" je zapisano v utemeljitvi.

V imenu Občine Izola je Zlato plaketo UP prevzel župan Danilo Markočič. Kot je dejal, razume to kot priznanje za skupno delo in rezultate sodelovanja med Občino Izola in Univerzo na Primorskem. "Znanje je dodana vrednost za razvoj vsake regije. To nagrado razumemo tudi kot zavezo in vzpodbudo, da se sodelovanje na projektih uspešno nadaljuje v prihodnosti," je poudaril.

Utemeljitve nagrad in priznanj so objavljene na upr.si.