UNIVERZA NA PRIMORSKEM OBJAVLJA RAZPISE: Dodiplomski, magistrski in doktorski študij

Koper

Konec januarja bo izšel razpis za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021. Univerza na Primorskem je na 29 dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje (7 visokošolskih strokovnih in 22 univerzitetnih) za slovenske državljane in državljane EU razpisala 1.578 mest, od tega 1.183 za redni študij in 395 za izredni študij.

Za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce izven EU je razpisala 262 mest (204 za redni študij in 58 za izredni študij). Za 1. letnik je posebej razpisanih še 93 mest (69 za redni in 24 za izredni študij), ki so namenjena kandidatom za vzporedni študij in diplomantom. Za dodatne in sprotne informacije bo skrbela Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze na Primorskem (VPIS UP).

Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe 1. stopnje izide 31. januarja 2020.

Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka v študijskem letu 2020/2021 za vpis v prvi letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije na javnih visokošolskih zavodih in koncesioniranih študijskih programih

Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje in razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze na Primorskem v študijskem letu 2020/2021 bosta objavljena v mesecu marcu 2020.