TRŽIČ ZAHTEVA UKREPANJE REGIONALNIH OBLASTI: Zaradi migracijskih tokov iz šol izginja italijanski jezik?

Trst

Italijanski Tržič se zaradi posledic migracij sooča s kritičnimi razmerami, zato od deželne vlade Furlanije - Julijske krajine in Deželnega šolskega urada zahteva ukrepe, ki bodo zagotovili ravnovesje med tujci in italijansko govorečimi otroci, ki so v šolskih razredih postali manjšina. To povzroča njihovo izolacijo ter prepisovanje v šole v sosednjih občinah. Občinska oblast zahteva, da se pri vpisovanju tujih otrok v šolah zagotovi ustrezno ravnovesje ter da je v vsakem razredu večina italijansko govorečih.

Italijanska občina Tržič (it. Monfalcone) je eno od središč z največ prebivalci, ki niso italijanski državljani; skupni odstotek tujcev oziroma neitalijansko govorečih v šoli (od otroštva do srednje šole) znaša kar 64 odstotkov, v nekaterih razredih doseže celo 90 odstotkov. Zato občinske oblasti od dežele Furlanije - Julijske krajine in Deželnega šolskega urada zaradi previsokega števila tujih učencev v šolah zahtevajo ukrepe, s katerimi bodo zmanjšali prezasedenost šol z namenom, da se izognejo prevladi tujih učencev in zagotovijo, da bo v vsaki šoli večina otrok v vsakem razredu italijansko govorečih. To je temelj novega načrta, ki ga je odobril občinski svet Tržiča za triletno obdobje 2024–2027.

Predpisi že zdaj določajo največje dovoljeno število vpisanih učencev, ki je 1.200, vendar pa je dejansko vpisanih otrok bistveno več. "S tem načrtom," pojasnjuje županja Anna Maria Cisint, "želimo zagotoviti ozemeljsko ravnovesje in pozornost do območij, kot je naše, za katera so značilne posebne okoljske, družbene, kulturne in jezikovne razmere. Potrebno je ukrepati, da se soočimo s situacijo, ki ji verjetno ni para na celotnem nacionalnem ozemlju, ki jo povzročajo veliki migracijski tokovi, ki so se zlili v mesto in ki vplivajo tako na število vpisanih učencev v šole kot na odstotek neitalijansko govorečih učencev, prisotnih v razredih, kar ima zelo negativne posledice za organizacijo storitev, vključno s šolsko prehrano in šolskim prevozom. Na ta način se ustvari resna sprememba v sistemu poučevanja in odnosov, saj je socialno, kulturno in odnosno ozadje neitalijansko govorečih učencev prevladujoče in celo vpliva na jezik, ki se govori v razredu, ki ni italijanski." 

Cisintova še dodaja: "Razširjenost neitalijansko govoreče komponente ustvarja paradoksalno stanje: italijanski učenci, ki so v manjšini v primerjavi s tujci, so prisiljeni živeti v stanju izolacije." Zato naj bi številni starši svoje otroke vpisovali v šole v sosednjih občinah. "Vsega tega ne moremo več tolerirati, zato zahtevamo, da se zagotovijo spremembe glede deleža sprejetih tujcev, ob upoštevanju pravil, ki predvidevajo največ 1.200 učencev v posameznem izobraževalnem zavodu, predvsem pa, da je večina otrok v vsakem razredu italijansko govorečih.

Tako ima Osnovna šola Giacich v tem šolskem letu 1.407 učencev, med katerimi je skoraj 80 odstotkov (78,56) tujih državljanov, šola Randaccio ima 1.156 učencev, med katerimi je skoraj 70 odstotkov (68,96) tujcev. Zavod zakonsko določeno mejo 1.200 enot presega za 17,5 odstotkov. Podobno stanje velja za Comprensivo Randaccio, kjer je bilo lani vpisanih 1.116 učencev, incidenca tujcev pa 62,56 odstotnaKer prezasedenosti šol ni mogoče rešiti z nenehnim preseganjem zakonskih omejitev njihovih zmogljivosti, česar občina Tržič tudi ni nikoli dovolila, se je občinski svet odločil, da začne postopek pregleda velikosti šol na občinskem območju ter poziva regijo in regionalni šolski urad, da aktivirata konkretne ukrepe za reševanje situacije.

Županja Cisint je že v preteklosti opozorila na dramatičnost situacije na ozemlju, ki je po njenem mnenju izpostavljeno procesu "vztrajne islamizacije, s progresivnim in zaskrbljujočim obračanjem k pojavom pravega fundamentalizma". V Tržiču, kjer naj bi odstotek prebivalcev islamske veroizpovedi presegel 30 odstotkov, naj bi se v šolah znatno povečalo število deklet, ki prihajajo k pouku s popolnoma prekritimi obrazi z burko.

Opozorila je tudi na besede imama v Tržiču: "Imam v Tržiču nam pravi: "Integracija nas ne zanima, ker vas želimo nadomestiti." Takoj moramo posredovati, uvesti določena pravila in odstraniti islamske tančice, ki popolnoma pokrivajo obraz. Nedopustno je videti 8-letne deklice pokrite, samo z očmi. Nevzdržno je." To je objavil na svojem X profilu tudi podpredsednik italijanske vlade in predsednik stranke Lega Matteo Salvini.

Kot je za italijanske medije povedala županja, ustvarjajo takšne razmere številne nepojmljive situacije. "Izvedela sem, da je v prvem razredu učitelj želel narisati podobo psa, ki pa ga imajo muslimani za nečisto žival. Muslimanski otrok je temu nasprotoval. Tako se je bil ves razred prisiljen izogibati tej vaji," je povedala za Il Giornale in predstavila še eno situacijo, ko srednješolski učitelj na izpitih ob koncu letnika ni mogel prepoznati svoje študentke, saj je bila pokrita z burko. Zato si Cisintova prizadeva tudi za določbo, ki prepoveduje uporabo burke na področju nepremičnin v lasti občine. "Gre predvsem za vprašanje varnosti," poudarja in poziva nacionalne oblasti za ustrezno ukrepanje.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
manemebasat |  07 .11. 2023 ob  17: 46
19
V vseh silah omogocit ucenje amo v jezikih avtohtonega prebivalstva. Vsi ostali naj se ga nucijo, ali pa MARS V PM!