TRGOVKAM 200, ŠTUDENTOM 150, UPOKOJENCEM 300 EVROV DODATKA: Komu bo šlo koliko iz trimilijardnega finančnega paketa?

Slovenija

Vlada je v interventni zakon za zajezitev epidemije novega koronavirusa vključila poseben krizni dodatek za različne kategorije prebivalcev, med njimi je predsednik NSi in obrambni minister Matej Tonin na vladni novinarski konferenci na daljavo izpostavil podjetnike, velike družine, študente in druge ranljive skupine. Vlada pri pripravi ukrepov za pomoč gospodarstvu ni pozabila nikogar, je zatrdil gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Med drugim bodo vsi, ki delajo in njihova zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, prejeli 200 evrov mesečnega kriznega dodatka.

"Skupaj smo iskali rešitev, da bi ta agresivni in nepredvidljivi koronavirus premagali. Nastal je robusten trimilijardni paket, ki bo pomagal vsem Slovencem. Nikogar ne puščamo za seboj. Še posebej sem vesel, da se je v tem paketu našlo posebno mesto za obrtnike in samostojne podjetnike, ki so hrbtenica slovenskega gospodarstva," je dejal Tonin.

"Če bo hrbtenica zlomljena, bo imela težave celotna Slovenija, ne zgolj gospodarstvo," je nadaljeval. Zato se mu zdi ključno in izjemno pomembno, da smo posebno pozornost posvetili obrtnikom in samostojnim podjetnikom.

Samozaposleni, ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji izrekli za prizadete zaradi krize, bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi s februarjem za vsaj 25 odstotkov, za april in maj pa po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi s februarjem za vsaj 50 odstotkov. Hkrati bo država krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost.

"Ni veliko, je pa toliko, da lahko preživijo, da ne životarijo. Pomembno se mi zdi, da dobijo univerzalni temelji dohodek. Ne le, da so se jim prihodki zmanjšali, nekateri so ostali popolnoma brez dohodkov, ostali pa so jim stroški," je pojasnil Tonin in med drugimi izpostavil predvsem mlade podjetnike, ki so šele pred kratkim začeli podjetniško pot.

Zajeten zakonski predlog nagrajuje tudi tiste, ki so najbolj izpostavljeni. "Naj izpostavim trgovke, ki dan za dnem hodijo v službo, da lahko še normalno jemo in živimo, da se oskrbujemo. Tem bo država omogočila 200 evrov kriznega dodatka," je pojasnil obrambni minister in dodal, da bodo omogočili tudi nagrajevanje ljudi v civilni zaščiti, vojski, policiji in drugih institucijah.

Pojasnil je še sistem pomoči družinam. Vsa izplačila družinske in socialne politike bodo tekla normalo, podaljšani so roki za zaprositve za posebne socialne transferje, ki se tičejo družinskih prejemkov. Dodatna sredstva pa bodo dobile velike družine; tiste s tremi otroki 500 evrov dodatka za veliko družino (100 evrov več kot pred krizo), s štirimi ali več otroki pa približno 700 evrov (200 evrov več kot pred krizo).

Pomoč bo namenjena tudi vsem rednim študentom, in sicer v višini enkratnega kriznega dodatka v višini 150 evrov, izplačan pa bo do 30. aprila. Enak znesek velja za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.

Tonin je napovedal tudi izplačilo kriznega dodatka za upokojence. Upokojencem z do 700 evrov pokojnine bo država izplačala solidarnostni dodatek v treh različnih višinah, in sicer za pokojnine do 500 evrov v višini 300 evrov, za pokojnine od 501 do 600 evrov v višini 230 evrov, za pokojnine od 601 do 700 evrov pa v višini 130 evrov.

Počivalšek je z vključenimi rešitvami zadovoljen, a dodaja, da to "še zdaleč ni vse", saj se je vlada že lotila novega paketa ukrepov. "Ohraniti želimo vsa podjetja in delovna mesta, tudi samozaposlenim zagotoviti finančno pomoč in oporo, da lažje prebrodijo krizo," je na novinarski konferenci ob predstavitvi predloga zakonskega svežnja v boju proti posledicam epidemije koronavirusa dejal Počivalšek.

"Z do sedaj sprejetimi ukrepi smo želeli nasloviti vse dele slovenskega gospodarstva. Pozabili nismo nikogar; od velikih, srednjih, malih in mikro podjetij do samozaposlenih," je zatrdil. Paket ukrepov "je dober in bo rešil marsikateri problem", je poudaril gospodarski minister in podpredsednik vlade.

Država bo tudi v celoti pokrila znesek nadomestila čakanja na delo za delavce, to je 80 odstotkov delavčeve plače. Prav tako bo prevzela strošek socialnih prispevkov zanje.

Za dolžnike kreditnih ali drugih obveznosti, sklenjene na podlagi zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, se odobri odlog plačila obveznosti iz kreditne ali druge pogodbe za 12 mesecev. Tudi za kreditojemalce, ki najemajo kredit pri slovenskem podjetniškem skladu ali regionalnem razvojnem skladu iz Ribnice, lahko velja odlog plačila za 12 mesecev, predvideva predlagana rešitev.

Kadar je upnik javni organ, se plačilni rok lahko podaljša za 60 dni. Navedeni rok v veljavi ostane še eno leto po razglasitvi konca epidemije, je poudaril Počivalšek.

Samozaposlenim, enoosebnim gospodarskim družbam in kmetom bo država omogočila izredno finančno pomoč v obliki trimesečnega temeljnega dohodka. Hkrati bo država krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost.

Upravičenci bodo upravičenost do tega dohodka dokazali z izjavo, ki jo bodo prek e-davkov predložili Finančni upravi RS (Furs). Upravičencu, ki bo vložil izjavo do 18. aprila za mesec marec, bo Furs mesečni temeljni dohodek nakazal 25. aprila. Upravičenec, ki bo vložil izjavo od 19. do 30. aprila za marec in/ali april, bo nakazilo prejel do 10. maja. Tisti, ki bo vložil izjavo od 1. do 31. maja za katerega koli od treh mesecev ali vse mesece skupaj, pa bo nakazilo lahko pričakoval 10. junija.

Če se bo izkazalo, da izjava upravičenca o zmanjšanju dohodkov ni resnična, bo moral prejemnik vrniti trikratnik izplačila skupaj z zamudnimi obrestmi.

Zadnji sklop pomoči z gospodarskega resorja pa se nanaša na zagotovitev sredstev integralnega proračuna za spodbujanje naložb iz sredstev Evropskega socialnega sklada in sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Gre za podporo raziskovalno-razvojnim projektom in naložbam v raziskave, razvoj in proizvodnjo cepiv, zdravil in zaščitne opreme. Postopki za izbor operacij se bodo izvajali v obliki javnih razpisov, javnih pozivov ali neposredne sklenitve pogodbe.

"S tem, kar smo uspeli zajeti v paketu ukrepov, sem zadovoljen, saj smo odgovorili na stiske tudi najranljivejših skupin, ki jih je epidemija že in še bo prizadela. Še zdaleč pa to ni vse," je poudaril Počivalšek in spomnil, da se razmere hitro spreminjajo. "Zato pripravljamo že drugi paket ukrepov," je povedal in dodal, da bodo v tem drugem paketu med drugim posebej naslovili problematiko turističnih podjetij.

Gospodarski minister je sicer pozitivno ocenil tudi sodelovanje s strokovno posvetovalno skupino strokovnjakov. "Povezali smo se ljudje različnih političnih in svetovnonazorskih usmeritev. To je drža, ki jo moramo ohraniti tudi za čase, ko bo epidemija mimo," je menil.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija