TEMELJNI KAMEN NAD DOLINSKO JE POSTAVLJEN: Stroji lahko zabrnijo (FOTO, VIDEO)

Koper

Nad Dolinsko v Kopru so danes položili temeljni kamen za začetek gradnje treh stolpičev s 166 novimi stanovanji. Gre za skupni projekt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (MOK) in Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (SSRS). "Danes polagamo temeljni kamen za domove naše skupnosti, družin, za našo prihodnost. Zavedam se, da je podivjan nepremičninski trg v zadnjih letih številnim občankam in občanom onemogočil nakup oziroma najem primernega stanovanja v naši občini in da bo 166 novih najemnih javnih stanovanj ta problem omililo," je postavitev kamna pospremil koprski župan Aleš Bržan.

"Vzemite ta temeljni kamen kot zelo konkretno napoved še bolj aktivne vloge občine pri reševanju stanovanjskih stisk mladih v prihodnjih letih. V ustavo smo sicer zapisali, da država ustvarja možnosti, da si državljani nekako pridobijo primerno stanovanje, a je bila v zadnjih desetletjih pravica do dostojnega bivališča v največji meri prepuščena trgu, ki je do mladih izrazito krivičen," je povedal Bržan in dodal:

"Ljudje, ki v Kopru delajo, živijo in bogatijo skupnost, so se morali začeti umikati ljudem, ki pridejo v Koper počivat. Z gradnjo javnih najemnih stanovanj to krivico popravljamo."

Blok1 in Blok2 s skupno 91 stanovanji v petih etažah in z dvema podzemnima garažama s skupno 104 parkirnimi mesti bo gradil republiški Stanovanjski Sklad. Blok3 s 75 stanovanji v osmih etažah in 78 parkirnimi mesti v dveh kletnih etažah pa bo gradil Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper (JSS MOK).

V Bloku3 bo osem stanovanj prilagojenih funkcionalno oviranim ljudem.

Skupna pogodbena vrednost posla znaša 19,9 milijona evrov brez DDV. Vsi trije bloki bodo zgrajeni v roku 18 mesecev, uporabno dovoljenje pa je predvideno v septembru 2023.

"V Kopru po dolgih letih gradimo javna najemna stanovanja za mlade. Projekt sicer dolgo traja, imel je vzpone in padce v pripravah, a kljub temu smo prišli danes do trenutka, da postavimo temeljni kamen in se bo začela gradnja," je ob tej priložnosti dejal Zlatko Kuštra, direktor Javnega stanovanjskega sklada MOK.

Ob tem se je zahvalil koprski občini, ki jim je podarila zemljišče in jih oprostila plačila komunalnega prispevka. Zahvalil se je tudi republiškemu stanovanjskemu skladu in projektantom.

"Vesel sem, da bomo lahko zagotovili nova neprofitna stanovanja tudi v Kopru. Na območju ureditve soseske bo 166 novih javnih najemnih stanovanj, ki jim bo pripadal tudi zunanji prostor – loža. Stanovanja bodo velika od 50 do 90 kvadratnih metrov ter bodo dvosobna, trisobna in štirisobna," je poudaril direktor Stanovanjskega sklada RS, mag. Črtomir Remec.

V sklopu gradnje bo urejena tudi zunanja ureditev območja z zelenimi in pohodnimi površinami, površinami za druženje in igro otrok, vključno z javno pešpotjo na severni strani območja pozidave, ki bo povezovala celotno območje z okolico.

Tudi s tem projektom Stanovanjski sklad RS še naprej povečuje ponudbo stanovanj po vsej Sloveniji. "Sklad ima s hčerinskima družbama v upravljanju 7018 stanovanj, v gradnji in pripravi projektov pa še 2071 stanovanj po celotni državi," je strnil Remec.

Stanovanjski sklad RS je investitor lastnih gradenj najemnih stanovanj in sofinancira gradnje v sodelovanju z občinami in drugimi prosilci oz. ponudniki. Obenem je tudi kupec na podlagi Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj na območju celotne Slovenije. Skrbijo za uravnoteženo ponudbo primernih najemnih stanovanj za vse skupine prebivalstva.

Uporabnikom stanovanj zagotavljajo čim večjo kakovost bivanja ob razumnih stroških in čim manjšem obremenjevanju okolja. Vse do leta 2023 imajo namen skupno zagotoviti kar 2144 novih javnih najemnih stanovanj po celotni državi.