TEDEN UNIVERZE NA PRIMORSKEM: Letos v duhu praznovanja polnoletnosti

Koper

17. marec štejemo za rojstni dan Univerze na Primorskem, saj je bila najmlajša slovenska javna univerza vpisana v sodni register ravno na ta dan leta 2003. V okviru tradicionalnega Tedna UP poteka niz virtualnih dogodkov, katerih rdeča nit je odgovornost, ki jo UP ima do številnih deležnikov: svojih študentov, zaposlenih, lokalne in širše slovenske ter mednarodne skupnosti, pa tudi do raziskovalnih polj, ki jih univerza proučuje in razvija, ter do samega znanstvenega raziskovanja na temeljnih in na aplikativnih področjih.

Ob tej priložnosti je bilo na UP promoviranih 15 novih doktoric in doktorjev znanosti, ki so doktorski študij zaključili med novembrom 2019 in decembrom 2020. V redne profesorice in profesorje je bilo izvoljenih 19 visokošolskih učiteljic in učiteljev.

Med dogodki v okviru Tedna UP bo organizirana tudi okrogla miza "Odgovornost v znanosti" o odprti, vključujoči in odgovorni znanosti iz naravoslovne in humanistične perspektive, ki bo obravnavala etična vprašanja kot tudi družbeno odgovorne prakse pri raziskovalnem delu in kreiranju inovacij. Svoja razmišljanja na to temo bosta delila statističarka izr. prof. dr. Lara Lusa in humanist izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik. Pogovor bo vodil dr. Črtomir Tavzes.

Po slavnostni poslanici rektorice UP prof. dr. Klavdije Kutnar v četrtek, 18. marca, ki bo na kanalu Youtube UP nagovorila zaposlene, študente ter širšo akademsko in splošno javnost, bodo objavljena imena prejemnic in prejemnikov nagrad in priznanj Univerze na Primorskem za leto 2019 in 2020.

prof. dr. Klavdija Kutnar

Teden Univerze na Primorskem bo sklenil pogovor z najmlajšo generacijo raziskovalcev na UP na temo "Zakaj doktorat znanosti?", v katerem bodo doktorski študenti razmišljali o tem, zakaj je pomembno ustvarjati nove razsežnosti znanja.

Zadnji dan Tedna UP letos sovpada z dnevom UP Fakultete za vede o zdravju, ki bo v ta namen organizirala interaktivno delavnico "PKMO – Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu".

Dodatne informacije, povezave in prijave na dogodke so dostopne na povezavi: https://www.upr.si/si/univerza/novice-in-obvestila/teden-univerze-na-primorskem-2021