ŠTUDIJ UMETNOSTI IN OBLIKOVANJA NA OBALI: Ne zamudite (pred)informativnega dneva!

Koper

Tudi naslednje študijsko leto se bo na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti (UP PEF) izvajal univerzitetni študijski program Vizualne umetnosti in oblikovanje (VUO). Predstavljen bo na (pred)informativnem dnevu 24. januarja 2022.

Gre za prvi umetniški program v Sloveniji, ki združuje različna likovna in umetniška področja v enovit študij. Usmerjen je v povezovanje slikarstva, kiparstva, videa in oblikovanja ter druge ateljejske in produkcijske prakse v prepletu z novimi tehnologijami ter s teorijo umetnosti, zato diplomanti pridobijo interdisciplinaren poklic, ki sledi trendom v družbi.

Z novim študijskim letom 2022/2023 se bo vpisala druga generacija študentov, ki bo pridobila znanja s treh stebrov sodobne umetniške produkcije: vizualnih umetnosti, kiparstva in umetniškega videa. Umetniški vodja študijskega programa dr. Tilen Žbona: "Z obvladovanjem teh treh stebrov, bodo študenti in študentke razvijali ustvarjalne pristope na področju sodobnega dizajna in digitalnih tehnologij. Poglobili bodo znanje o umetnostni zgodovini in sodobnih teorijah v umetnosti ter skozi lastno prakso razvijali sposobnost udejstvovanja na kulturno-umetniškem področju."

Priznani strokovnjaki

Pod vodstvom habilitiranih visokošolskih učiteljev in učiteljic, priznanih strokovnjakov s področja umetnosti in oblikovanja (mag. Peter Ciuha, mag. Jirek Kočica, Nemanja Cvijanović, dr. Polonca Lovšin, Dragana Sapanjoš …), ki delujejo tako v univerzitetnem, lokalnem kot nacionalnem in mednarodnem okolju, bodo študenti razvijali edinstven vizualni pogled znotraj širše vizualne kulture. Študenti bodo predani k ustvarjalnemu reševanju problemov in neodvisni produkciji umetnosti ter oblikovanja, kar jih bo pripeljalo do angažiranih ustvarjalcev.

Zaposljivost

Znanje na področju vizualnih umetnosti in oblikovanja je namenjeno samostojnemu delovanju v kulturi, saj študentje v procesu raziskovanja in ustvarjanja pridobijo vse potrebno za samostojno umetniško delovanje v sodobnem svetu umetnosti.

Diplomanti se lahko zaposlijo kot animatorji, umetniški direktorji, filmarji, ilustratorji, oblikovalci izdelkov, fotografi, studijski umetniki, video uredniki, oblikovalci spletnih strani in aplikacij ter lastniki različnih umetniških ali oblikovalskih podjetij in kolektivov. Znanja na tem področju je moč uporabiti tudi v oglaševanju, vizualnih komunikacijah, dizajnu in drugih kreativnih industrijah.

Pedagoška fakulteta na umetniškem področju

UP PEF je edina članica Univerze na Primorskem, ki že vrsto let razvija tudi umetniško področje, in sicer s pomočjo Centra za umetnost in oblikovanje UP PEF. V okviru centra visokošolski učitelji sodelujejo v nacionalnih in mednarodnih projektih, organizirajo konference, posvete, simpozije, izobraževanja, razstave in druge dogodke.

Prednosti študija

Študijski program VUO v Kopru ponuja edinstvene priložnosti za kreativne študente. Na UP PEF so zagotovljeni ustrezni prostori za različne ustvarjalne, znanstvene, športne, študijske in druge strokovne dejavnosti.

"Poleg tega urbana galerija v koprskem mestnem jedru z gostujočimi umetniki podpira poslanstvo programa z omogočanjem globalnih, državnih in regionalnih razstav, izobraževalnih in raziskovalnih dogodkov ter neposredno interakcijo s priznanimi profesionalnimi umetniki. Študijski program tako ponuja edinstvene priložnosti za kreativne študente," dodaja koordinator študijskega programa mag. Vid Lenard.

Ostale informacije o kompetencah diplomanta, pogojih in merilih za vpis, preizkusu nadarjenosti bodo predstavljene na virtualnem (pred)informativnem dnevu v ponedeljek, 24. januarja 2022, ob 17. uri po videokonferenčnemu sistemu ZOOM.