ŠTUDENTJE ZA ZELENO MOBILNOST: Prvi hekaton na Fakulteti za management

Koper

Delež potovanj z osebnimi vozili v Mestni občini Koper še vedno prednjači pred vsemi ostalimi oblikami prevoza. Posledice izjemno visokega deleža uporabe osebnih vozil so vidne tako na gostoti prometa, kot tudi v potrebah po parkiriščih zlasti na urbanem območju Kopra. Namen Hekatona za trajnostna mesta na UP FM je bil zato na konkretnem primeru pokazati rešitve, s katerimi se lahko koncept zelene mobilnosti zasnuje na drugačen način,  okolju in ljudem bolj prijazen, učinkovit, varen in dovolj uporaben, da bo sprejemljiv in uporabljiv za širše množice, ki se bodo pripravljene odpovedati osebnemu avtomobilu za premike znotraj mesta in ter širše, predvsem pa na območju občin Koper in Ankaran.

Skupina študentov, večinoma s podiplomskega programa Management trajnostnega razvoja na UP FM, se je odzvala vabilu k sodelovanju na dogodku in navkljub strogim pogojem in omejitvam po dolgem času v živo iskala rešitve za zeleno mobilnost.

V dveh skupinah so študentje z uporabo dizajnerski pristopa (t.i. "Design Thinking") in ob podpori prof. dr. Mitje Ruzzierja, predstojnika katedre za podjetništvo na UP Fakulteti za management, razvili rešitvi, ki so jih po okrogli mizi Trajnostno mesto = Mesto prihodnosti predstavili županoma Mestne občine Koper in Ankarana.

dr. Mitja Ruzzier

Prva rešitev predvideva Obalni logistični center podprt z aplikacijo, ki povezuje različne rešitve mobilnosti - od javnih do zasebnih. Druga rešitev pa izgradnjo parkirne hiše na mestnem obrobju, ki bi v sami infrastrukturi uporabnikom že ponudila hitro in enostavno izposojo trajnejših prevoznih sredstev.

Obe predlagani rešitvi sta bili dobro sprejeti in ponujata izhodišča za prihodnje iskanje uporabnih rešitev na področju zelene mobilnosti v obalnih občinah, predvsem pa so se navzoči strinjali, da je potreben dodaten trud pri spodbujanju zavedanja občanov obeh občin in prebivalstva nasploh k uporabi trajnejših možnosti mobilnosti, med katerimi pogosto pozabljamo tudi hojo.