STROKOVNO SREČANJE GREEN BUILDING COUNCIL SLOVENIJA: O trajnostni gradnji z uporabo lesa in samooskrbnosti

Koper

V mesecu juniju 2022 sta raziskovalni inštitut InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem, ki je članica združenja za trajnostno gradnjo GBC Slovenija, gostila GBC strokovno srečanje z naslovom "Trajnostna gradnja z uporabo lesa in samooskrbnost: Demonstracija restorativnega grajenega okolja". Združenje GBC Slovenija želi s svojimi prizadevanji in delom prispevati k razvoju na področjih trajnostne gradnje, trajnostnega razvoja ter upravljanja nepremičnin z iskanjem in nakazovanjem poti in rešitev za vzpodbujanje in nastajanje objektov in stavb, urejenih v skladu z kriteriji trajnostnega razvoja.

Eden najboljših načinov za dosego tega cilja je vzpostavljanje dialoga med raziskovalno, izobraževalno in gospodarsko sfero, saj sta prenos znanja in komunikacija med vsemi dejavniki interdisciplinarnega procesa nastajanja stavb in ostale grajene infrastrukture ključna pri doseganju visokih ciljev trajnostne gradnje. Temu primerno je bilo obarvano tudi strokovno srečanje v InnoRenew CoE, ki se ukvarja z raziskovanjem obnovljivih materialov in trajnostne gradnje ter vpeljavo znanstvenih dognanj v industrijsko prakso, kar je bila tudi rdeča nit strokovnega srečanja.

Po uvodnem nagovoru predsednika združenja GBC Slovenija, dr. Iztoka Kamenskega, so sledile predstavitve predstavnikov industrije ter raziskovalno-akademske sfere. Janez Mejavšek iz podjetja Penetron d.o.o. je predstavil kristalizacijske tehnologije v vlogi temeljenja za lesene konstrukcije. Raziskovalec Dean Lipovac iz InnoRenew CoE ter Univerze na Primorskem je predstavil vpliv grajenega okolja na ljudi, s poudarkom na vlogi lesa. Izpostavil je vpliv narave in naravnih elementov na počutje in zdravje ljudi.

V okviru predstavitve "Kako doseči harmonijo barv v prostoru" je Simona Sojar iz podjetja JUB d.o.o. predstavila program kakovostnih premazov za les ter izpostavila pomen izbora barv, s katerimi si je mogoče ustvariti popolno barvno harmonijo v prostoru. V okviru prezentacije je bila v sodelovanju z raziskovalci iz InnoRenew CoE izvedena demonstracija merjenja fiziološkega odziva osebe med interakcijo z različnimi barvnimi niansami.

Dr. Nejc Šarabon in Jure Žitnik iz InnoRenew CoE in Univerze na Primorskem sta v okviru svoje predstavitve naslovila tematiko razvoja in merjenja optimalne ergonomičnosti pohištva. Prikazana je bila demonstracija primerov različnih stopenj ergonomičnosti stolov in miz.

Sledila je prezentacija novo pridobljenega ERC raziskovalnega projekta "Zaščita materiala in koncept ARCHI-SKIN - samoozdravljivi živi premazi" dr. Anne Sandak iz InnoRenew CoE ter Univerze na Primorskem. Projekt ARCHI-SKIN je namenjen razvoju zaščitnega biotskega premaza, izdelanega iz inženirsko izdelanih živih materialov. 

Anamari Hostnik ter Darja Zore iz podjetja JUB d.o.o. sta predstavili okolju in uporabniku prijazne premaze za les. Izpostavili sta pomen premazov, ki ščitijo les pred mehanskimi obremenitvami in pred posledicami vremenskih vplivov, kot so UV žarki, sončna svetloba in vlaga. S premazi lesa je možna tudi zaščita pred biološkimi škodljivci, kot so glive, bakterije, plesni ter insekti.

Ob koncu srečanja je dr. Iztok Šušteršič iz InnoRenew CoE in Univerze na Primorskem predstavil gradnjo objekta InnoRenew CoE z vodenim ogledeom objekta in laboratorijev.

Informacije o preteklih ter prihajajočih rednih strokovnih dogodkih v okviru združenja GBC Slovenia so objavljeni na spletni strani združenja (https://gbc-slovenia.si/). Člani IZS ter ZAPS z udeležbo na GBC strokovnih srečanjih lahko pridobijo kreditne točke v okviru stalnega poklicnega usposabljanja.