Strmčnik pričakuje delitev občine preko sodišč, Mozetičeva se strinja

Ankaran

Po lokalnih volitvah bodo nove mandate nastopili novoizvoljeni župani in občinski svetniki, ki se bodo, vsaj v Kopru in Ankaranu, morali spopasti tudi s posledicami, ki jih prinaša delitev mestne občine na dva dela.

"Nov mandat Občinskega sveta in župana Mestne občine Koper se bo namesto z izvajanjem načrta razvojnih programov in novega proračuna za leto 2015 moral najprej soočiti z razdelitvijo premoženja in urejanjem razmerij pri upravljanju javnih služb med dosedanjo Mestno občino Koper in novo Občino Ankaran," obdobje po letošnjih lokalnih volitvah z nezadovoljstvom komentira direktorica koprske občinske uprave, Sabina Mozetič.
Po Zakonu o financiranju občin je začetek poslovanja občin v takem primeru pogojen s predhodnim soglasjem ministrstva za finance, soglasje pa je vezano na sklop aktivnosti, ki morajo biti opravljene v obeh občinah in na sporazumen način. "Vsako nestrinjanje ene ali druge občine ima za posledico podaljševanje postopkov in s tem nezmožnost izvajanja proračunov. V takem primeru občina deluje le na podlagi začasnega financiranja na ločenem podračunu proračuna, kar pomeni nobene nove naložbe, nobenega novega projekta, ampak le izvajanje nujnih javnih služb," razlaga Mozetičeva.

Mozetičeva izpostavlja problem dolgotrajnosti delitve

Sporazum o razdelitvi premoženja med dvema občinama mora biti sklenjen v 6-mesečnem roku od konstituiranja nove občine. Če sporazum ni dosežen, lahko občinska sveta občin na podlagi zakona razdelita premoženje. V praksi delitve občin v Sloveniji so se tukaj pojavljale številne težave, ki so jih nato reševala sodišča, kar lahko traja tudi več let. "V primeru Občin Krško in nove občine Kostanjevica na Krki so se spori na sodišču vlekli od ustanovitve občine v letu 2006 pa vse do sredine drugega mandata delovanja nove občine, torej več kot 6 let,"  je ostra Mozetičeva, ki dodaja: "Ta primer je še posebej pomemben za nas, ker se je glavnina spora vrtela okoli koncesijske dajatve za Nuklearno elektrarno Krško, ki je podobno pomemben gospodarski subjekt kot v našem primeru Luka Koper."

Sabina Mozetič

Prav okoli nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča s strani Luke Koper se najbolj krešejo kopja. Dejstvo je, da gre za tako okoliščino, ki praktično izključuje možnost sporazumne razdelitve, pravi Mozetičeva, saj bi 3.000 prebivalcev Občine Ankaran prejemalo enako nadomestilo kot 51.000 prebivalcev preostale Mestne občine Koper. To pa je le ena od težav. "Tu je še financiranje in delitev premoženja javnih zavodov, grajena komunalna infrastruktura, ki jo je na primer v primeru čistilne naprave financirala ne le Mestna občina Koper, ampak celo Občina Izola, skratka na vidiku je kup odprtih vprašanj in problemov, ki bodo ovirali delo organom obeh občin, še zlasti pa se bo to odražalo v življenju občank in občanov obeh občin," je prepričana prva dama koprske občinske uprave.

Po mnenju Mozetičeve se bo zataknilo tudi pri črpanju državnih in evropskih sredstev, saj po njenih besedah občini vsaj v letu 2015 ne bosta imeli sprejetega veljavnega proračuna, kar pa pomeni nezmožnost kandidiranja na razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev iz državnega in evropskega proračuna za nove projekte. "Skratka, nastanek Občine Ankaran, ki je do njenega konstituiranja predvsem politično vprašanje, bo od 1. januarja 2015 resničnost, ki se bo na eni strani odražala v veliki količini birokratskega dela občinskih uprav in organov občin, v dolgotrajnih sodnih sporih, malo ali pa celo nič pa bo načrtovanja in izvajanja novih investicij, ki bi pomenile nadaljnji razvoj naših krajev," še dodaja Mozetičeva.

Gregor Strmčnik

Ankarančani prepričani, da delitvena bilanca ne bo zahtevna

"Čeprav sem po naravi izrazit optimist, je moja osebna ocena, da bo delitev premoženja med Mestno občino Koper in Občino Ankaran izpeljalo sodišče in do sporazumne delitve žal ne bo prišlo", pa je povedal župana Občine Ankaran Gregor Strmčnik, ki meni, da delitvena bilanca sama po sebi ni tako zahtevna. A kot je pojasnil, se bo v prvem letu po konstituiranju financiranje tako v koprski kot v ankaranski občini predvidoma izvajalo po dvanajstinah, pri čemer so izvirni prihodki Ankarana jasni in bo vsaj denar iz naslova dohodnine prebivalcev prihajal samodejno v Ankaran.

Nova občina Ankaran bo tako imela okoli 2,7 milijona evrov težak proračun, primerna poraba občine pa naj bi znašala okoli 1,5 milijona evrov. S tem bo nova občina po mnenju Strmčnika čisto samozadostna. Pri tem izračunu pa prihodki iz naslova nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč in delež koncesnine niso všteti.

Deli novico:

Marko |  17 .10. 2014 ob  21: 05
OK, blokirate moje komentarje. Hvala lepa za to demokracijo na Regionalu.
Marko |  17 .10. 2014 ob  21: 03
Torej prenos komentarja se je prekinil takoj po začetku. Upam, da je to res tehnična napaka! Da dokončam misel: ...Starmanov
Marko |  17 .10. 2014 ob  20: 53
Torej prenos komentarja se je prekinil takoj po začetku. Upam, da je to res tehnična napaka! Da dokončam misel: ...Starmanov
Hudoba |  17 .10. 2014 ob  20: 36
Zeeehh.........
Marko |  17 .10. 2014 ob  20: 32
Tokrat pa res za konec in zadnjič, ker je ta debata dialog gluhih in slepih. Začela pa se je tako, da sem kot občan Kopra zelo resno opozoril koprske mestne oblasti, da naj pazijo kaj delajo z mojim denarjem, ker davke plačujem tukaj. Ok, recimo, da pristanejo na to, da bodo pogoltnili dolgoletne sanje Starmanov
SVETI JURIJ |  17 .10. 2014 ob  19: 41
@grdi , Ankarančani se nismo odcepili od Kopra da bomo uporabljali njihove metode. V Ankaranu so dobrodošli vsi .
grdi |  17 .10. 2014 ob  19: 11
zato ker v kopru je polovica privezov dana tudi tistim ki niso domačini....prvo so domačini pol pa ostali....če pa hočete v kopru delat drugače je pa to vaš problem.....semedelski mandrač je že leta prazen...a če prosiš za privez ga dobiš za mesečno plačilo....to pa je skrb za domačine...
Karlo |  17 .10. 2014 ob  17: 45
-3
@grdi in povrh brez možganov." Vsi Ankarančani kateri ste zaposleni v Kopru pejte delat v Ankaran ker Koprčani rabijo zaposlitve za domačine" Kako ti to zveni
Karlo |  17 .10. 2014 ob  17: 44
-3
@grdi in povrh brez možganov." Vsi Ankarančani kateri ste zaposleni v Kopru pejte delat v Ankaran ker Koprčani rabijo zaposlitve za domačine" Kako ti to zveni?Karlo |  17 .10. 2014 ob  17: 43
-1
@grdi in povrh brez možganov." Vsi Ankarančani kateri ste zaposleni v Kopru pejte delat v Ankaran ker Koprčani rabijo zaposlitve za domačine" Kako ti to zveni???
sveti jurij |  17 .10. 2014 ob  17: 13
Povič bo izza zaporniških rešetk spremljal delitev premoženja.
grdi |  17 .10. 2014 ob  17: 06
prosim koprčane da umaknete barke iz katarine in valdoltre , ker potrebujemo domaćini priveze....
1