ŠTIRI NOVE PUBLIKACIJE O SORTAH OLJK: Lahko si jih preberete na spodnjih povezavah!

Koper

Javna služba iz oljkarstva, katere koordinator je Inštitut za oljkarstvo Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper, je pripravila štiri nove e-publikacije o sortah oljk. V priročnikih o ohranjanju, vrednotenju, karakterizaciji in zbiranju genskih virov oljk so tokrat podrobneje opisane sorte Drobnica, Mata, Leccio del corno ter Itrana.

Naloge selekcije in introdukcije se v okviru strokovnih nalog javne službe iz oljkarstva izvaja od leta 1998. Poleg strokovnih nalog selekcije in introdukcije so v tem obdobju potekali tudi nekateri projekti, v katerih so bili pridobljeni še dodatni podatki o opazovanih sortah.

Zbranih je bilo veliko podatkov, ki jih je potrebno sistematično obdelati, zato so si v javni službi, katere koordinator je Inštitut za oljkarstvo ZRS Koper, zadali nalogo do leta 2024 pripraviti bazo podatkov dosedanjih sort in akcesij vključenih v morfološka, genetska in kemijska opazovanja v preteklih letih.

Natančneje bo opredeljeno najmanj 18 sort (26 genotipov ali akcesij). V novih e-publikacijah so tokrat podrobneje opisali sorte Drobnica, Mata, Leccio del corno ter Itrana.

Avtorji publikacij, ki jih je izdala Založba Annales ZRS Koper, so: dr. Milena Bučar-Miklavčič (ZRS Koper), dr. Dunja Bandelj (UP) , dr. Bojan Butinar (ZRS Koper), dr. Erika Bešter (ZRS Koper), Jakob Fantinič (ZRS Koper), Katja Fičur (ZRS Koper), dr. Vasilij Valenčič (ZRS Koper), Saša Volk (ZRS Koper), dr. Alenka Baruca Arbeiter (UP), dr. Maja Podgornik (ZRS Koper) in Viljanka Vesel (KGZS- Zavod GO). Dr. Maja Podgornik, sicer predstojnica Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper, je skupaj z Alenko Obid tudi tehnična urednica publikacij.

Publikacije so nastale v okviru Javne službe izvajanja strokovnih nalog s področja oljkarstva, ki jo financira Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano RS. Vse so dostopne na spletni strani javne službe Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper.

Nove e-publikacije si lahko preberete na spodnjih povezavah:

- https://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2021/05/IZO_Drobnica_spletna-izdaja.pdf

- https://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2021/05/IZO_Mata_spletna-izdaja.pdf

- https://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2021/05/IZO_Itrana_spletna-izdaja.pdf

- https://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2021/05/IZO_Leccio-del-Corno_spletna-izdaja.pdf