STE OPAZILI 20 OZNAČENIH DREVES MED VALETO IN SEČOVLJAMI? Začenjajo se vzdrževalna dela gozdnega območja

Piran

Na podlagi terenskega ogleda inženirjev gozdarstva in prejetega soglasja Zavoda za gozdove Slovenije bo Javno podjetje Okolje Piran v naslednjih dneh pričelo z odstranitvijo manjših obolelih in tujerodnih dreves na odseku Valeta-Sečovlje. Dela bodo potekala predvidoma 10 dni, odvisno od vremenskih razmer.

Inženirji gozdarstva so na varovalnem pasu DC št. G2-111, na odseku 0239 Valeta-Sečovlje, označili dvajset dreves, ki so zaradi biotskih dejavnikov (škodljivci, bolezni) in abiotskih dejavnikov (veter, suša, plaz, usad, onesnažen zrak) poškodovana do te mere, da ne morejo več prispevati h gozdnogojitveni prihodnosti območja.

Z odstranitvijo, ki jo bo opravil zunanji strokovni izvajalec, bodo zagotovili zdravo in uravnoteženo gozdno sestavo ter omogočili naravno obnovo gozda. Javno podjetje Okolje Piran se pri tem zavezuje k izvedbi del z minimalnim vplivom na okolje in upoštevanju najvišjih standardov varstva narave.

Deli novico: