STE NA ČRNEM ZABOJNIKU ZA SMETI DOBILI OBVESTILO? Marjetica preverja, kako ločujete odpadke

Koper

V kolikor imate pred vašim gospodinjstvom črn 240 litrski zabojnik za odpadke ste najverjetneje v zadnjem mesecu opazili letake, ki so vas pohvalili za zgledno ravnanje z odpadki ali pa so vas opozorili na napačno ravnanje z njimi. Gre za projekt iz akcijskega načrta ravnanja z odpadki Marjetice Koper.

Javno podjetje Marjetica Koper nadaljuje z uresničevanjem strategije pravilnega ločevanja odpadkov, kjer je njihov prvenstveni cilj pravilno zbiranje in ločevanje odpadkov na njihovem izvoru – torej vsakem gospodinjstvu Mestne občine Koper in Občine Ankaran. V ta namen so sredi meseca septembra pričeli s kontrolo črnih zabojnikov za preostanek komunalnih odpadkov.

Nadzor poteka tako, da kontrolor pregleda vsebino črnega zabojnika, preden na kraj pripelje komunalno vozilo, ki zabojnik izprazne in odpelje odpadke. Na podlagi ugotovljenega izda opozorilo. V tem trenutku pregledujejo individualne 240-litrske zabojnike, ki so namenjeni enemu uporabniku oziroma gospodinjstvu. Kontrolor med opombe vsakič zabeleži, kaj je predstavljalo bistveno kršitev pri odlaganju odpadkov. Kljub veliko opozorilom je še naprej največkrat prisotna manjša količina embalaže. Poleg obvestila kontrolor vsakič priloži tudi "abecednik odpadkov", ki občankam in občanom pomaga, ko se znajdejo v dvomih, v kakšen zabojnik sodi določen odpadek. Abecednik odpadkov je sicer dostopen tudi na spletu (abecednik.marjeticakoper.si).

Takšna obvestila na črnih zabojnikih puščajo kontrolorji.

Želja Marjetice Koper je, da bi našli ustrezne rešitve, s ciljem povečanja deleža ločeno zbranih frakcij in predvsem zmanjšanja deleža mešanih komunalnih odpadkov. V ta namen bo še naprej izvajala redni nadzor nad pravilno oddajo odpadkov na njihovem izvoru.

Deli novico: