STAVBNA ZEMLJIŠČA V PIRANU ZA SAMOOSKRBO S HRANO: To je predlog Meire Hot, ki je včeraj prejel podporo občinskega sveta

Piran

Piranska občinska svetnica Meira Hot je v imenu svetniške skupine Socialnih demokratov na včerajšnji seji Občinskega sveta Občine Piran predlagala razširitev dnevnega reda seje, in sicer s točko o Odloku o oddaji stavbnih zemljišč v lasti Občine Piran v najem za potrebe lokalne samooskrbe s kmetijskimi pridelki. Predlagala je, da se pravilnik sprejme v dveh branjih, s čimer so svetniki soglašali. Glasovanje o predlogu bo tako potekalo na prihodnji seji občinskega sveta, glede na včerajšnjo razpravo, pa so svetniki predlogu naklonjeni.

Na pobudo Občinskega sveta Občine Piran je bilo zadnjih nekaj mesecev v Občini Piran začasno ustavljena oddaja stavbnih zemljišč v lasti Občine Piran v trajni zakup.

"Dejstvo je, da je potrebno zaradi izjemnih razmer v Sloveniji in v svetu zagotoviti povečanje samooskrbe za prebivalce občine Piran. Lokalna skupnost mora prevzeti odgovornost in zaščititi lastno prebivalstvo, katerega življenjska eksistenca bo ogrožena zaradi rasti cen osnovnih življenjskih dobrin, kakor tudi izrednih razmer in vojne v Ukrajini, ki bo nedvomno neposredno vplivala na oskrbo s kmetijskimi pridelki," je v obrazložitvi navedla Hotova.

Meira Hot

Svetnica meni, da mora Občina Piran zato zavzeti aktivno vlogo ter zagotoviti stalnim prebivalcem možnost lastne oskrbe s kmetijskimi pridelki. Svetniki SD tako predlagajo, da se pri oddaji zemljišč v lasti Občine Piran vzpostavi pravna podlaga za oddajo, pri čemer bodo imeli pri zakupu prednost prebivalci s stalnim prebivališčem v sorazmerni odvisnosti od časa trajanja bivanja kakor tudi od bližine zemljišča, ki se oddaja v zakup.

Po predlogu bi se zemljišče oddalo v najem z neposredno pogodbo, najemnik zemljišča bi bila lahko le fizična oseba s prebivališčem na območju občine Piran. Določeno bi bilo tudi, da na območjih, na katerih je že vzpostavljena uporaba zemljišča za vrtičkarstvo oziroma kmetijski namen in Občina Piran ne potrebuje takega območja za izvajanje svojih nalog, se z dosedanjimi uporabniki sklene neposredna najemna pogodba za nedoločen čas.

Svetnik Kristijan Cerovac (Gibanje za Občino Piran) je v razpravi omenil primer občine Hrpelje-Kozina, ki je, kot pravi, sama ogradila parcelo, na kateri je uredila vrtičke in pripadajoče hišice, vse skupaj pa lahko občani najamejo brezplačno. "Upam, da bo občina čim več teh stavbnih zemljišč – mi jim pravimo urbani vrtovi, dala na razpolago krajanom, ki ta zemljišča še kako potrebujemo," je dodal Davorin Petaros (Gibanje za Občino Piran). Zadevo je v imenu svetnikov iz vrst liste Naš kraj podprli tudi Robert Fakin.

Deli novico: