SPOR ZARADI ČISTILNE NAPRAVE: Izolska komunala bo morala Marjetici Koper plačati večji del dolga

Koper

Več let trajajoči spor med Marjetico Koper in Komunalo Izola je dobil epilog. Višje sodišče je potrdilo sodbo Okrožnega sodišča v Kopru iz novembra 2023, s katero je Komunali Izola naloženo plačilo skoraj 350.000 evrov, kar pomeni skupaj z zamudnimi obrestmi več kot 400.000 evrov. Za Občino Izola je sodišče odločilo, da ni solidarno odgovorna za neplačane račune svojega javnega podjetja.

Višje sodišče je potrdilo sodbo Okrožnega sodišča v Kopru v sporu med Marjetico Koper in Komunalo Izola. Sodba iz leta 2023 nalaga Komunali plačilo 348.899,80 evra (z zamudnimi obrestmi) za opravljeno storitev čiščenja odpadnih voda v izolski občini v obdobju med oktobrom 2020 in septembrom 2021. To je nekaj manj od prvotnega zahtevka Marjetice Koper v višini 355.182,25 evra.

Spor med dvema komunalnima podjetjema se je nanašal na način obračunavanja storitev čiščenja odpadnih voda in oblikovanja cen. Marjetica Koper je kot upravljalec čistilne naprave Sermin izstavljala Komunali mesečne račune, z višino zneskov pa se slednja ni strinjala, zato računov ni plačala. Sodišče je ugotovilo, da je cena, ki jo je zaračunala Marjetica Koper, v delu, ki se nanaša na donos, presegala stroške storitve in zato znižalo prvotni znesek terjatve. Sodišče je tudi zavrnilo zahtevek Marjetice Koper zoper Občino Izola, saj ni ugotovilo solidarne odgovornosti občine za obveznosti Komunale.

Davor Briševac,  direktor javnega podjetja Marjetica Koper 

Poglejmo podrobnosti. Konec leta 2021 je Marjetica Koper zoper Občino Izola in Komunalo Izola vložila tožbo, s katero je zahtevala plačilo iz naslova dolga za opravljanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja voda od oktobra 2020 do septembra 2021. Kot je znano, se čiščenje odpadnih voda za območje občine Izola delno izvaja v čistilni napravi Sermin. Obe občini sta tudi solastnici čistilne naprave. Zato je bil leta 2009, v času, ko je čistilna naprava še poskusno obratovala, sklenjen sporazum, s katerim se je uredilo izvajanje in financiranje čiščenja odpadnih voda v čistilni napravi. Na tej osnovi je Marjetica izstavljala Komunali Izola račune v višini stroškov in kalkulacije, izdelane na osnovi izmerjenih količin porabljene vode. Čeprav je bil sporazum namenjen le začasni ureditvi razmerij, kasneje drugačnega dogovora niso sklenili. Tudi pogodba, sklenjena v letu 2017, določb sporazuma glede oblikovanja cen ni spreminjala.

Marjetica Koper je bila torej več kot 12 let izvajalka odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ko se je odločila za tožbo zoper Komunalo in Občino Izola, od katerih je zahtevala plačilo za opravljene storitve. V ozadju je bil spor o ceni. Komunala Izola je zaradi nestrinjanja s cenami izdelala lastno cenitev in kalkulacije cen ter vztrajala, da so s strani Marjetice obračunane cene pretirane in v nasprotju z dogovorom

Robi Flego, direktor Komunale Izola 

Okrožno sodišče v Kopru je novembra 2023 znižalo zahtevek Marjetice ter Komunalo obsodilo na plačilo 348.899,80 evra (plus zamudne obresti) iz naslova obveznosti, medtem ko je zahtevek Marjetice zoper Občino Izola zavrnilo. Na sodbo sta se pritožila tako Marjetica kot Komunala, vendar je višje sodišče obe pritožbi zavrnilo in s tem v celoti pritrdilo koprskemu sodišču.

Na Marjetico Koper in Komunalo Izola smo naslovili vprašanja glede končne višine terjatve kot tudi, ali bosta vendarle pristopili k novemu dogovoru, ki bi več let trajajoče napetosti med obema javnima podjetjema odpravil. Odgovore bomo objavili takoj po prejemu.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
Olgo Franco |  18 .06. 2024 ob  17: 43
-3
Naj plača Izola še sušilnico…