SPODBUJANJE SODELOVANJA ŠTUDENTOV Z GOSPODARSTVOM: Program UP FTŠ sTOUdio Turistica, iz klopi v prakso

Koper

Leta 2019 se je na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za turistične študije - Turistica, pod mentorstvom izr. prof. dr. Dejana Križaja ter aktivnim sodelovanjem asistentov in študentov, oblikoval program UP FTŠ sTOUdio Turistica. Njegovo primarno poslanstvo je spodbujanje sodelovanje študentov na razvojnih projektih s fokusom na analitiki, svetovanju, inoviranju in praktičnem delu v gospodarstvu, preko katerih razvijajo kompetence s pomočjo strokovnjakov iz prakse in pedagoških ter raziskovalnih sodelavcev UP FTŠ Turistice.

V treh letih delovanja so se v okviru programa odvile številne obštudijske aktivnosti, ki jih v sTOUdiu imenujejo zmenki, izleti, vikendi, projekti in startupi. Programu se je pridružilo že več kot 50 domačih in mednarodnih študentov UP FTŠ Turistice z željo po novih praktičnih znanjih, izkušnjah in mreženju. Vse aktivnosti programa predstavljajo tudi odlično dopolnilo obstoječih študijskih programov in predmetnikov.

O potencialu programa UP FTŠ sTOUdia Turistica pričajo številne uspešne študentske zgodbe, med drugim:

- lansiranje podkasta TourismFromZero (posnetih 28 epizod z znanimi domačimi in tujimi turističnimi strokovnjaki),

- izdaja novičnika Touristology On & Off the internet,

- uspešna prijava na projekt Google-Social Impact Funding (med 800 projekti je bilo izbranih 13 prijav), v sklopu katerega je prejel strokovno podporo/mentorstvo in finančno nagrado,

- startup LocalsFromZero (platforma za lokalna turistična doživetja).

"Odkar sem začela pomagati v UP FTŠ sTOUdio Turistica, sem se v zelo kratkem času naučila že veliko novih stvari, zato komaj čakam na nove izkušnje, ki me čakajo, saj je STOUdio organizacija,  ki mlade spodbuja k samostojnemu in kritičnemu razmišljanju za nove in boljše rešitve v turističnem sektorju." (Tjaša, 1. letnik MTP programa na UP FTŠ Turistici)

Skavti na pomoč lokalnim turističnim ponudnikom

Eden izmed najprodornejših projektov, ki je bil v zadnjih dveh letih razvit v okviru programa UP FTŠ sTOUdio Turistica in ob pomoči mentorjev mednarodne TourismFromZero iniciative, je startup LocalsFromZero. Gre za projekt ekipe, katere večina študentov prihaja iz UP FTŠ Turistice in je lansirala prototipno platformo za prodajo lokalnih turističnih doživetij mikro turističnih ponudnikov. Ne gre za še eno kopijo platform, ki na trgu že obstajajo, pač pa za uvedbo inovativnega sodelovalnega modela, ki vključuje t. i. skavte.

Kdo so skavti? Skavti so posamezniki (najpogosteje študenti turizma), ki s svojimi pridobljenimi veščinami in znanji pomagajo manjšim turističnim ponudnikom prodreti na turistični trg in postati "bookable" oz. prodajno dosegljivi.

Skupaj do večjih družbenih premikov

Startup LocalsFromZero je pritegnil pozornost ugledne italijanske mednarodne kooperative Fairbnb. Gre za alternativno platformo za najem kratkoročnih namestitev, ki si s svojimi inovativnim modelom prizadeva za bolj pravičen, transparenten, enakopraven in družbeno odgovoren turizem, ki ga poganja skupnost. Fairbnb polovico zbranih provizij nameni družbeno odgovornim projektom, ki jih predlagajo lokalni ambasadorji.

Začetna medsebojna simpatija se je hitro izoblikovala v velik skupen korak naprej, saj sta se platformi konec leta 2021 združili in oblikovali še močnejšo družbeno odgovorno turistično gibanje in zgodbo. Združitev predstavlja velik uspeh za program UP FTŠ sTOUdio Turistica, študente in njihove mentorje. Ekipa LocalsFromZero je z združitvijo pridobila možnost sodelovanja pri uvajanju Fairbnb modela na slovenskih tleh, hkrati pa ogromno priložnosti za vključevanje študentov UP v nove študijske in obštudijske aktivnosti.

Fairbnb (skupaj s študenti UP FTŠ sTOUdio Turistice) svoje družbeno odgovorno poslanstvo in solidarnost izkazuje tudi v času ukrajinske krize, saj razvija dodatno platformo, ki jo bodo za iskanje gostiteljev za begunce lahko uporabljale nevladne in humanitarne organizacije. Prva različica bo na voljo v naslednjih dneh. Če se želite pridružiti, izpolnite prijavni obrazec.

Kako se lahko pridružite?

Ker je turizem izredno interdisciplinarna panoga, ste tudi vi prisrčno vabljeni, da se pridružite programu UP FTŠ sTOUdio Turistica kot mentorji, profesorji, asistenti, študenti, predstavniki slovenskega turizma …

Študenti se lahko programu pridružite preko te povezave.

Predstavniki slovenskega turizma, ki bi želeli sodelovati, izpolnite ta vprašalnik.

Za vse dodatne informacije lahko pišete na tadej.rogelja@fts.upr.si.