SOBODAJALCI PRESENEČENI NAD VIŠINO STROŠKOV ODVOZA SMETI: Na koprski Marjetici zagotavljajo, da se strošek ni povišal, razlog tiči drugje

Koper

Bralka, ki je želela ostati anonimna, nam je sporočila, da je Marjetica Koper "lani začela zaračunavati smeti sobodajalcem". Obrnili smo se na koprsko komunalno podjetje, kjer so nam sporočili, da se je v lanskem letu nanje obrnilo več sobodajalcev, z vprašanjem, zakaj se jim je 'povišala' cena odvoza odpadkov. Kot so nam pojasnili v Marjetici, ne gre za povišanje, ampak za to, da se je skladno s komunalnim odlokom začelo zaračunavati odvoz odpadkov vsem sobodajalcem, ki so prijavili svojo dejavnost, kakor to zahteva Finančna uprava RS (Furs).

Furs je pred štirimi leti uvedel davčno potrjevanje računov preko davčne blagajne, ki je obvezno tudi za fizične osebe, kot so sobodajalci. Ti morajo svojo dejavnost vpisati tudi v ustrezen register (poslovni register, register sobodajalcev, ...). Svojo dejavnost lahko opravljajo na dva načina: fizične osebe, ki občasno oddajajo nepremičnino v turistični najem (gostom nudijo do 15 ležišč največ 150 dni v letu), se morajo na Ajpesu prijaviti kot sobodajalci; v nasprotnem primeru morajo za opravljanje dejavnosti registrirati s.p.

Oddajanje sob turistom je bilo v Sloveniji dolgo časa sivo področje. Po odločitvi Fursa leta 2017, da bo okrepil nadzor nad oddajanjem stanovanj v turistične namene prek tujih platform, kot sta Airbnb in Booking, je vsako leto svojo dejavnost registriralo več sobodajalcev. Furs je konec lanskega leta ponovno napovedal okrepljen nadzor, in sicer v začetku leta 2020. Sobodajalci, ki oglašujejo svoje stanovanje prek tujih spletnih strani, morajo od prejete storitve plačati 22-odstotni DDV v Sloveniji. Če svoje davčne obveznosti ne izpolnijo, jih čaka globa od 2000 evrov naprej.

"Cene odvoza se niso povišale, le sobodajalci so se registrirali"

In če se sedaj vrnemo k stroškom komunalnih storitev: do povišanja cene za odvoz smeti ni prišlo, se je pa začelo bolj vestno obračunavati storitev tistim, ki so se v zadnjem obdobju prijavili kot sobodajalci, prej pa niso bili, razlagajo na Marjetici Koper. V podjetju, ki izvaja komunalne storitve na območju koprske in ankaranske občine, se, kot zatrjujejo, pri tem striktno držijo odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki.

"Na podlagi Odloka so se dolžni vsi povzročitelji komunalnih odpadkov, ki skladno z navedenim odlokom izpolnjujejo pogoje za vključitev v sistem obveznega ravnanja s komunalnimi odpadki, tudi vključiti v sistem in za obračun stroškov izvajanja teh storitev," pojasnjujejo. In več gostov pomeni tudi več smeti. Sobodajalci, ki v preteklosti niso prijavili svoje dejavnosti (in oddajali na črno), torej niso 'ubežali' samo davkom, pač pa tudi povišanim komunalnim stroškom.

Kako Marjetica Koper obračunava strošek komunalnih storitev sobodajalcem fizičnim osebam?

Višino obračunanih stroškov določa Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, objavljen v Uradnem listu 111/2013. "Uporabniki, ki opravljajo sobodajalsko dejavnost za turiste in/ali študente, morajo v času opravljanja dejavnosti naročiti ustrezno dodatno prostornino posod. V nasprotnem primeru je izvajalec upravičen obračunati maksimalno prostornino posod glede na zmogljivost objekta za celotno obdobje izvajanja dejavnosti, in sicer na podlagi števila oseb ob polni zasedenosti za ves čas opravljanja dejavnosti (...)," je zapisano v 5. členu Pravilnika.

Fizičnim osebam, ki so registrirane kot sobodajalci (kar pomeni, da opravljajo dejavnost sobodajalstva občasno), se obračuna storitve skladno z zgoraj navedenim členom Pravilnika, in sicer "s smiselno uporabo določila o minimalni količini storitve ravnanja s komunalnimi odpadki za fizične osebe oz. gospodinjstva," pojasnjujejo na Marjetici. 

Minimalna količina storitev se za gospodinjstva obračuna tako, da se za gospodinjstvo z eno osebo upošteva najmanj prostornina 80 litrov, za vsako nadaljnjo osebo pa se obračuna dodatna minimalna prostornina 20 litrov.

Minimalna količina storitev ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki se za gospodinjstva obračuna tako, da se za gospodinjstvo z eno osebo upošteva najmanj prostornina 40 litrov, za vsako nadaljnjo osebo se obračuna dodatna minimalna prostornina 20 litrov. "Obračun storitev ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki se uporabnikom ne obračuna v primeru, če dejansko in skladno s predpisi sami zagotovijo predelavo biološko razgradljivih odpadkov z lastnim kompostiranjem," dodajajo na Marjetici.

Kako Marjetica obračuna strošek tistim, ki imajo za oddajanje sob ustanovljeno podjetje?

Sobodajalcem, ki so pravne osebe, samostojni podjetniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, določijo višino komunalnega prispevka v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki (objavljen v Uradnem listu 06/12 in 95/14). Natančneje, v skladu s 23. členom tega odloka, ki pravi, da morajo te osebe z Marjetico Koper skleniti pogodbo o ravnanju s komunalnimi odpadki.

"Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki iz kakršnegakoli razloga niso sklenili omenjene pogodbe in ki so registrirani za opravljanje dejavnosti, ter društva, ki imajo svoje dejavnosti določene v svojem temeljnem aktu in ki v okviru svoje gospodarske dejavnosti oddajajo svoje počitniške kapacitete v najem, se kot minimalna količina storitve na podlagi tretjega odstavka 8. člena upošteva uporabna površina posamezne počitniške enote (stanovanja, počitniške hiše, apartmaja ipd.)," pojasnjujejo na Marjetici.

Minimalna količina storitve se obračuna tako, da se: za povzročitelje, ki uporabljajo površine do največ 50 kvadratnih metrov upošteva najmanj zabojnik prostornine 120 litrov. Za tiste, ki uporabljajo prostore od 50 kvadratnih metrov do 150 kvadratnih metrov, se upošteva zabojnik prostornine 240 litrov. Za vsakih dodatnih dopolnjenih 50 kvadratnih metrov površine, ki presega 150 kvadratnih metrov, se obračuna dodatna minimalna prostornina 60 litrov  do skupaj največ 2200 litrov, razen za povzročitelje, ki po ugotovitvah izvajalca javne službe ne povzročajo večje količine odpadkov od 480 litrov.

Omenjene prostornine se za namen mesečnega obračuna minimalne količine storitev pomnožijo z minimalnim številom odvozov mešanih komunalnih odpadkov (to je enkrat tedensko) oziroma biološko razgradljivih odpadkov (ravno tako enkrat tedensko), ki so določeni z Odlokom. Plačilo za opravljeno storitev se opravi na podlagi cenika javnega podjetja. Ta je oblikovan skladno s Sklepom o določitvi cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Koper oziroma v Občini Ankaran (objavljeno v Uradnem listu 15/2017).

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
Pikapika |  23 .01. 2020 ob  14: 06
Ta je sigurno naša soseda, ki je malo drugačna, pa še s primorske ni. Itak ni čista.
vseved |  23 .01. 2020 ob  13: 39
Kaj tej anonimni bralki ni jasno? Prav je, da ji zaračunajo odvoz smeti , ki jih puščajo njeni sobojemalci.