SLOVESNA PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI: Univerza na Primorskem jih ima že 293 z najvišjim znanstvenim nazivom (FOTO)

Koper

Prorektor za znanstveno-raziskovalno delo prof. dr. Štefko Miklavič je v doktorje znanosti Univerze na Primorskem promoviral osem doktorandov, po enega s Fakultete za humanistične študije, Fakultete za management in Pedagoške fakultete, skupno pet kandidatk in kandidatov pa je svojo doktorsko nalogo uspešno zagovarjalo in podiplomski študij zaključilo na Fakulteti za vede o zdravju. Z današnjim dnem šteje Univerza na Primorskem 293 doktorjev znanosti, ki so najvišji znanstveni naziv pridobili po uspešno zaključenem podiplomskem študiju na UP.  

Danes so doktorji znanosti postali:

Jure Tičar, ki je na UP Fakulteti za humanistične študije zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Onesnaženost kraških jam v izbranih slovenskih pokrajinah" pod mentorstvom doc. dr. Blaža Komaca ter somentorstvom izr. prof. dr. Matije Zorna in izr. prof. dr. Gregorja Kovačiča;

Ana Bogdan Zupančič, ki je na UP Pedagoški fakulteti zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom "Proces konceptualizacije socialne pedagogike v Sloveniji / The Process of Conceptualisation of Social Pedagogy in Slovenia" pod mentorstvom prof. dr. Mitje Krajnčana;

Matej Ipavec, ki je na UP Fakulteti za vede o zdravju zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Vpliv ishemične vadbe proti majhnemu uporu na hoteno aktivacijo mišic / Effect of ischemic exercise with low load on volitional muscle activation" pod mentorstvom izr. prof. dr. Alana Kacina in somentorstvom prof. dr. Nejca Šarabona;

Karin Birk Tot, ki je na UP Fakulteti za management zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom "Vpliv funkcij managementa na poročanje o varnostnih zapletih v zdravstvu" pod mentorstvom prof. dr. Mirka Markiča in somentorstvom doc. dr. Melite Peršolja;

Uroš Perko, ki je na UP Fakulteti za vede o zdravju zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Izbrani vidiki duševnega zdravja športnikov / Chosen aspects of mental health of athletes" pod mentorstvom izr. prof. dr. Maše Černelič Bizjak in somentorstvom prof. dr. Mateja Tušaka;

Žiga Kozinc, ki je na UP Fakulteti za vede o zdravju zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Učinki pasivnega eksoskeleta na gibalno funkcijo in subjektivne odzive pri osebah z bolečino v spodnjem delu hrbta / The effects of passive spinal exoskeleton on functional performance and subjective responses in patients with low back pain" pod mentorstvom prof. dr. Nejca Šarabona;

Felicita Urzi, ki je na UP Fakulteti za vede o zdravju zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom "Biokemični in genetski vidiki sarkopenije pri starejših odraslih / Biochemical and genetic aspects of sarcopenia in older adults" pod mentorstvom prof. dr. Elene Bužan;

in Marina Dobnik, ki je na UP Fakulteti za vede o zdravju zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom "Analiza in model napovedovanja poškodb otrok na osnovi ravni razvoja skladnosti elementarnih gibalnih vzorcev / The analysis and the model of predicting injuries in children based on the level of the development of fundamental motor patterns coherence" pod mentorstvom prof. dr. Rada Pišota.