SLOVESNA OTVORITEV KROŽIŠČA V LIVADAH: Omogoča pretočnejši in bolj upočasnjen promet

Izola

Sinoči je Občina Izola slovesno odprla novo krožišče na Prešernovi cesti v Livadah. Peterokrako enopasovno krožno križišče premera­­­ ­­44 metrov bo zagotovilo pretočnejši in bolj upočasnjen promet ter omogočilo nov izhod iz mesta.

Krožišče povezuje Prešernovo cesto, Leninovo ulico in novo izvedeno cesto "A" (v smeri Južne ceste) ter priključek Livade, s katerim je zagotovljena navezava na Partizansko ulico. V procesu izgradnje sta bili urejeni tudi kolesarska steza in pešpot, vsi vodi komunalne infrastrukture (za javno razsvetljavo, meteorno kanalizacijo, vodovod, elektro- in telekomunikacije, plinovod) ter hortikulturna zasaditev. Pri ureditvi zelenih površin je sodeloval zavod za varstvo narave.

Množico občanov, ki se je zbrala ob prizorišču, je v ritmu koračnic pozdravil Pihalni orkester Izola pod vodstvom Mirka Orlača, medtem ko so v krožišče kot prva zapeljala starodobna vozila koprskega društva Adria Classic. Navzoče je uvodoma nagovoril župan Danilo Markočič: "Z novim krožiščem bosta v Izoli zagotovljeni lažja mobilnost in dostopnost. Izgradnja je zahtevala svoj čas, zato se na tem mestu posebej zahvaljujem za strpnost občankam in občanom. Želim vam varno vožnjo, naj nam krožišče dobro služi."

V nadaljevanju je Predsednica Krajevne skupnosti Livade Diana Peloza izpostavila pomen večje prometne varnosti, ki jo bo zagotavljalo novo zgrajeno krožno križišče. "V KS Livade smo se resno lotili problematike v prometu. Glavni namen krožišča je lažji dostop do domov, institucij, hitrejši pretok prometa in boljša varnost, predvsem tu, kjer je gostota prometa velika. Dejstvo je, da je krožišče varnejše od križišča." Predstavnik sveta Krajevne skupnosti Haliaetum, Valdi Morato, pa je poudaril tudi pomen ureditve kolesarskih poti ter hitrejšega in varnejšega dostopa do šol in vrtcev.

Občina je v fazi načrtovanja projekta novega izolskega krožišča opustila prvotno namero izgradnje dvopasovnega krožišča in na ta način uspela znatno ohraniti obstoječi drevored pinij oz. natančneje: štiri padla drevesa je nadomestila s skoraj štirikrat več novimi. Pogodbena vrednost projekta, ki sta ga izvajala podjetji CPG Kolektor In Finali, znaša 1.262.000 evrov z DDV, od katerih bo 365.000 evrov sofinanciranih iz državnega proračuna in sredstev EU. Končne vrednosti investicije še ni mogoče podati, vendar se trenutno giblje v okviru pogodbenih vrednosti.