INDEKS GLOBALNE SREČE: Kako se je odrezala Slovenija?

Slovenija

Med najbolj srečne države na svetu sodijo Fidži, Kolumbija in Filipini, med najmanj srečne pa Iran, Irak in Ukrajina, v globalni raziskavi ugotavlja združenje WIN. Kot so sporočili z inštituta Mediana, ki je sodeloval pri izvedbi raziskave, se Slovenija v globalnem merilu uvršča med srečne države, saj je srečnih 62 odstotkov prebivalcev.

Združenje WIN že od leta 1977 vsako leto izvede raziskavo, ki ugotavlja globalno srečo, blaginjo in upanje. Letos je bila raziskava s partnerskimi agencijami, med katere v Sloveniji in na Hrvaškem sodi tudi Mediana, izvedena v 55 državah po vsem svetu.

Indeks sreče se sicer meri na osebnem nivoju, in sicer z merjenjem razmerja med srečnimi in nesrečnimi ljudmi. V Mediani ugotavljajo, da smo Slovenci še vedno srečni ljudje, srečnih je namreč kar 62 odstotkov prebivalcev, nesrečnih pa jih je le šest odstotkov. To Sloveniji pripiše indeks sreče 56.

Na splošno je srečnih 49 odstotkov prebivalcev sveta, kar pa je skoraj 10 odstotnih točk manj kot leto poprej.

Najbolj srečne države so Fidži z indeksom 92, Kolumbija (87), Filipini (84), Mehika (82) in Vietnam (77), najmanj srečne pa Iran (5), Irak (7) ter Ukrajina (8). Hrvatje imajo indeks sreče 48, Avstrijci 54, Italijani pa 42. Prebivalci ZDA in Rusije so enako srečni - pri obojih je bil namreč izmerjen indeks 50.

Najbolj pesimistično na ekonomskem področju

Na področju ekonomije je vzdušje pesimistično. Globalno povprečje je po dveh letih pozitivnih indeksov tokrat zdrsnilo v negativno območje. V ekonomsko prihodnost pozitivno zre 28 odstotkov držav, 30 odstotkov pa negativno. Najbolj pesimistične države so Italija, Grčija in Turčija.

Na drugi strani med najbolj ekonomsko optimističnimi državami najdemo Nigerijo, Vietnam, Indonezijo in Indijo. Med države, kjer je ekonomsko optimističnih več kot pesimističnih, pa sodi tudi Slovenija.

Kljub pesimističnim napovedim na področju ekonomije skoraj 40 odstotkov svetovne populacije meni, da bo leto 2018 boljše od preteklega leta. Slabše leto jih pričakuje 23 odstotkov, 32 odstotkov pa jih meni, da bo leto 2018 podobno letošnjemu. To je sicer slišati optimistično, toda lani je boljše leto 2017 napovedovalo kar 52 odstotkov ljudi.

Slovenci smo optimisti

V upanju je med državami zmagovalka Indonezija, vzhodna Azija pa je najbolj upanja polna regija. Med bolj upanja polnimi državami najdemo še Nigerijo, Fidži, Bangladeš ter Indijo. V celotni Evropi je delež optimistov enak deležu pesimistov. Tudi na tem področju Slovenci sodimo med optimiste.

Raziskavo so letos opravili s kombinacijo različnih metod, v njej pa je sodelovalo skoraj 54.000 ljudi. Inštitut Mediana je raziskavo izvedel v novembru in decembru v Sloveniji in na Hrvaškem, in sicer na reprezentativnem vzorcu 500 oseb.

Deli novico:

TA DRŽAVA RS |  03 .01. 2018 ob  12: 15
JE ENA VELIKA GOLJUFIJA. SREČNI SO SAMO LOPOVI, DRŽAVNI SKORUMPIRANCI IN PARAZITI.