SLOVENIJA, PILOTNA DEŽELA ZELENEGA GOSPODARSTVA: Konec tedna v znamenju 5. mednarodne integralne konference IGE 2019

Slovenija

Konec tedna bo v Poljčanah, Špitaliču in Žički kartuziji potekal edinstven dogodek v evropskih in svetovnih prizadevanjih za trajnostni razvoj, 5. mednarodna konferenca 'Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet' (IGE 2019), na katerem bodo predstavili dobre prakse, primere in govorce integralnega zelenega razvoja iz Slovenije in drugih delov sveta. Konferenca, katere soorganizator je Mediteranski inštitut za okoljske študije (MIOS) Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (ZRS Koper), bo potekala 22. in 23. novembra, spremljajoči program pa še 24. novembra.

5. mednarodno konferenco 'Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet' organizirajo Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo, Center za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve, Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, Vrtec Slovenske Konjice in Razvojna agencija Savinjske regije, v sodelovanju z več drugimi institucijami in organizacijami, med katerimi je tudi Mediteranski inštitut za okoljske študije (MIOS) Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (ZRS Koper).

Konferenca o prihodnosti Evrope v nemirnem svetu, s poudarkom na integraciji potencialov za trajnostno pot, je tako še en dogodek, s katerim bodo na ZRS Koper obeležili 25 let delovanja središča.

Mednarodna konferenca bo 22. in 23. novembra, in s spremljajočim programom 24. novembra, obravnavala 'zelene' teme. Gostila bo več strokovnjakov mednarodnega centra Trans4m, med katerimi bo ZRS Koper obiskala tudi dr. Elizabeth Mamukwa iz Zimbabveja.

Strokovnjaki bodo spregovorili o integralni zeleni Evropi kot celostnem pristopu za udejanjanje nove agende za Evropo ter integralnih pristopih v Afriki, na Bližnjem vzhodu in v Aziji kot o obetavni poti trajnostnega razvoja za blaginjo vseh. Govora bo tudi o Sloveniji kot pilotni deželi integralnega zelenega gospodarstva in družbe.

Konferenca 'Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet' je namenjena socialnim inovatorjem z različnih področij in iz različnih sektorjev, od globalnih izzivov do razvoja regij in lokalnih skupnosti ter vzgoje in izobraževanja, vključujoč odločevalce in oblikovalce razvojnih politik. Potekala bo na več različnih lokacijah, v petek v prostorih Vrtca Poljčane, v soboto v Vrtcu Špitalič, zaključila pa se bo v nedeljo v Špitaliču in v Žički kartuziji.

Deli novico: