SKRB ZA OKOLJE IN PRIHODNOST KOPRČANOV: Zaživel bo vrečkomat!

Koper

V sredo, 28. novembra 2018, bo na koprski tržnici zaživel VREČKOMAT- avtomat Marjetice Koper, ki bo vseboval zavojčke z biorazgradljivimi vrečkami za biološko razgradljive odpadke. Vrečke so namenjene vsem občanom Mestne občine Koper, ki so vključeni v sistem rednega odvoza odpadkov in nimajo hišnega kompostnika in so brezplačne.

 

Kot je povedal Jani Bačić, direktor Marjetice Koper, je to eden izmed prvih tovrstnih avtomatov, ki jih še niso zasledili v Sloveniji. »Pred leti smo biorazgradljive vrečke delili kar prek pošte v vsa gospodinjstva Mestne občine Koper. Teh je danes 23.000. Ker so se poštne storitve precej podražile in zato, ker smo ugotovili, da nekateri teh vrečk sploh ne uporabljajo, jih celo neodpakirane zavržejo v zabojnike, smo se odločili, da poiščemo alternativno rešitev. Prvi testni vrečkomat z biorazgradljivimi vrečkami bo lociran na koprski tržnici. Če se bo zadeva obnesla in ga bodo občani sprejeli za svojega, bomo postavili na različne lokacije še več vrečkomatov. Tako na podeželje kot tudi v trgovske centre, kjer je večja frekventnost ljudi. To z namenom, da bi občanom omogočili lažji dostop do omenjenih vrečk.«

V aparat bo potrebno vstaviti brezplačni žeton, ki ga lahko dvignete na prodajnem mestu Marjetice Koper, na mestni tržnici, vsak delovni dan med 6. in 18. uro ali na sedežu Marjetice Koper, ulica 15. maja 4, vsak delovni dan med 7. in 15. uro. Za en žeton dobite en zavojček, ki vsebuje 28 vrečk.  Koliko žetonov pripada posameznemu gospodinjstvu? »V testnem obdobju na Marjetici Koper ne bo omejitev žetonov. Posameznik jih bo lahko dvignil toliko kot jih potrebuje, pozorni bomo le na zlorabe«, je povedala Danica Škerbec, vodja sektorja Snage.

»Ločevanje odpadkov je danes nekaj vsakdanjega, a kljub temu uporabniki še vedno delajo napake. Uslužbenci komunalnega podjetja Marjetica Koper stremimo k temu, da iščemo nove rešitve, se trudimo in spodbujamo občane k pravilnem in doslednemu ločevanju odpadkov. Kljub številnim čistilnim akcijam in opozorilom ter vsesplošnemu obveščanju o ločevanju odpadkov, veliko ljudi še vedno ne ve, kako se pravilno ločuje odpadke in kateri odpadki sodijo v kateri zabojnik. Napačno ločeni odpadki onesnažujejo pravilno zbrane ločene frakcije odpadkov in tako povečujejo stroške njihove obdelave. Marjetica Koper je izdelala celovito strategijo promocije ločevanja odpadkov in z različnimi akcijami želimo spremeniti odnos ljudi do odpadkov, zmanjšati njihovo količino ter povečati delež ločeno zbranih frakcij,« so povedali na Marjetici, kjer računajo na podporo vseh občanov, da se stanje na področju ločevanja odpadkov izboljša.

Biološko razgradljivi odpadki iz gospodinjstev zaključijo svojo pot v kompostarni. Za uspešno kompostiranje je pomembno , da ne odlagamo odpadkov v rjavi zabojnik v plastičnih vrečkah in drugi embalaži. Odpadke lahko odložimo v rjavi zabojnik direktno brez embalaže, zavite v papir ali pa v biološko razgradljive vrečke. Take vrečke se skozi proces kompostiranja razgradijo. Z ločenim zbiranjem biološko razgradljivih odpadkov pridobimo koristen kompost.    

Zakaj je pomembno ločeno zbiranje bioloških odpadkov?

Biološko razgradljive odpadke moramo zbirati ločeno in poskrbeti, da se ne mešajo z drugimi odpadki. Te odpadke lahko kompostiramo na vrtu ali pa jih odlagamo v rjave zabojnike. Biološko razgradljivi odpadki, pomešani z ostalimi komunalnimi odpadki, povzročajo velike količine toplogrednih plinov, nastanek nevarnih organskih kislin in neprijeten vonj na odlagališčih in zbirnih mestih.

Izključno pravilno odloženi biološki odpadki se lahko na naraven način, brez nadaljnje porabe energije, predelajo v kompost, ki se vrača v naravo v obliki naravnega gnojila, ki zemlji vrača številne hranljive snovi.

Biološko razgradljive vrečke za gospodinjstva

V biorazgradljive vrečke spadajo netekoči ostanki hrane, zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, čajne usedline in čajne filter vrečke, kavna usedlina, jajčne lupine, prehrambni izdelki s pretečenim rokom uporabe (brez embalaže), stelja malih rastlinojedih živali, papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke ter lesni pepel. V večje rjave zabojnike na odjemnih mestih lahko odložimo tudi zeleni vrtni odpad (odpadno vejevje, trava, listje, stara zemlja…).

Med biorazgradljive odpadke nikakor ne spadajo cigaretni ogorki, plenice, higienski vložki, tekstil, usnje, gume, pluta, iztrebki, fekalije, mrtve živali, zdravila, maščobe ali odpadno jedilno olje, surovo meso, vroč pepel in kosti.

Da osvežimo spomin, katere odpadke odlagamo v rjav zabojnik in katere ne:

Deli novico: