SERIJA INTERVJUJEV Z RAZISKOVALKAMI UP: "Pomena žensk v znanosti ni mogoče omejiti na obeležja"

Koper

Med 11. februarjem (mednarodnim dnevom žensk in deklet v znanosti) in 8. marcem (mednarodnim dnevom žensk) bodo na Univerzi na Primorskem (UP) v seriji intervjujev predstavili raziskovalke UP, ki so v preteklem letu dosegle pomembne mejnike v svojem raziskovalnem delu in njihove misli o položaju žensk v znanosti. S serijo predstavitev bodo nadaljevali mesečno, saj verjamejo, "da pomena žensk v znanosti ni mogoče omejiti na obeležja".

V navedenem obdobju bodo v krajših intervjujih – objavljeni bodo na spletni strani upr.si in dodatno promovirani na univerzitetnih družbenih omrežjih – trikrat tedensko predstavili raziskovalke, ki delujejo na različnih raziskovalnih področjih. Predstavljene bodo:

Dr. Vita Poštuvan se ukvarja s preučevanjem in preprečevanjem samomorilnega vedenja in promocijo duševnega zdravja. V letu 2021 je kot vodja pridobila temeljni projekt Človek v primežu Covid-19: psihološke posledice epidemije in preventivnih zaščitnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb (ARRS) in za svoje raziskovanje prejela Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju suicidologije in duševnega zdravja.

Dr. Martina Blečić Kavur se ukvarja z arheologijo, predvsem s prazgodovino, tehnologijo kovi in je strokovnjakinja za ilirske čelade. Je soavtorica članka, ki je v letu 2021 izšel v prestižni znanstveni reviji Nature.

Dr. Elena Bužan se ukvarja s področji populacijske in varstvene genetike, filogenije in varstva narave. Je vodja projekta STEP CHANGE (Science Transformation in EuroPe through Citizens involvement in HeAlth, coNservation and enerGy rEsearch) programa Obzorje 2020, ki se je pričel izvajati v letu 2021.

Dr. Neža Lipovec Čebron se ukvarja z upravljanjem in konzervatorstvom arhitekturne dediščine. V letu 2021 je pridobila podoktorski projekt (Potencial etnografskih metod v konservatorstvu stavbne dediščine v spornih krajih, primer severne Istre), financiran v okviru ARRS.

Andreja Kutnar

Dr. Andreja Kutnar se ukvarja s področjem lesarstva, predvsem trajnostne rabe naravnih virov, ter je direktorica Zavoda InnoRenew, ki je v letu 2021 zaključil gradnjo največje lesene zgradbe v Sloveniji, pridobila pa je tudi pomemben temeljni projekt z avstrijskimi partnerji (Razvoj lesnih kompozitov z višjo zaščito pred udarnim hrupom za izboljšanje kvalitete bivanja), financiran v okviru ARRS.

Dr. Tina Štemberger se ukvarja s področjem pedagoške metodologije in inkluzije. V letu 2021 je pridobila podoktorski projekt Vključenost v predšolsko izobraževanje: dejavnik zagotavljanja enakih možnosti za razvoj posameznika in družbe ter vseživljenjsko učenje, financiran v okviru ARRS.

Dr. Živa Fišer se ukvarja z različnimi aspekti proučevanja rastlin, reprodukcijske biologije vse do njihovega varovanja v naravnem življenjskem okolju. V letu 2021 je vodila COST akcijo An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Centur.

❗ NAPOVEDUJEMO - ŽENSKE V ZNANOSTI ❗ ???? Generalna skupščina Združenih narodov je ????????. ???????????????????????????? razglasila za ????????????????????????????????????????...

Objavil/a Univerza na Primorskem / University of Primorska dne Četrtek, 10. februar 2022

Dr. Polona Sitar se ukvarja predvsem s področji antropologije postsocializma, študije spolov in potrošne kulture ter popularne kulture. V letu 2021 je pridobila podoktorski projekt Emancipatorne politike ženskih družbenih gibanj in postsekularni obrat v feminizmu, financiran v okviru ARRS.

Dr. Jana Hojnik se ukvarja z raziskavami s področja eko inovacij, inovacij in internacionalizacije. V letu 2021 je kot vodja pridobila temeljni projekt Eko inovacije in krožno gospodarstvo – pot do bolj trajnostne in vključujoče prihodnosti: vloga demografskih sprememb in digitalizacije, financiran v okviru ARRS.

Ob zaključku bo objavljen tudi intervju z rektorico Univerze na Primorskem, dr. Klavdijo Kutnar, kot obeležje dneva žena in napoved mesečnih intervjujev z raziskovalkami Univerze na Primorskem, ki prispevajo vsaka svoj pomemben delež znanstveni odločnosti.