REŠEVANJE GLASBENE ŠOLE KOPER: V MOK obljubljajo pripravo projekta za nove prostore

Koper

Mestna občina Koper (MOK) bo v prihodnjem letu začela z reševanjem prostorske stiske koprske glasbene šole, zaradi katere so učitelji in vodstvo šole na mestne odločevalce naslovili poziv, v katerem opozarjajo na alarmnatne razmere. Tako bo MOK v 2024 začela pripravljati projektno dokumentacijo za opredelitev obsega novih prostorov in možne lokacije. Konkretnih rešitev, ki jih je predlagala šola, ki želi ostati v središču mesta, v tem trenutku ne komentirajo. 

Glasbena šola Koper je na Mestno občino Koper (MOK) kot ustanoviteljico poslala poziv za urgentno reševanje prostorskih težav šole. Predlagali so, da šola ostane v središču mesta v palači Gravisi-Barbabianca, hkrati pa dobi ustrezne, dovolj velike dodatne prostore, kjer bodo lahko združene vse njene dejavnosti. Pri tem kot rešitev  navajajo povezane objekte Palače Vissich-Nardi in Fontico oziroma izpraznjene prostore bivše upravne enote.

Na Mestni občini Koper (MOK) so potrdili, da bodo prihodnje leto pristopili k pripravi projektne dokumentacije za rešitev prostorske stiske šole. "V letu 2024 bo MOK zagotovila sredstva za pripravo projektne dokumentacije za reševanje prostorske stiske Glasbene šole Koper. Pri zasnovi projektne naloge, ki bo opredeljevala obseg potrebnih prostorov in možno lokacijo, bomo sodelovali z Glasbeno šolo Koper, ki bo tudi obveščena o vseh nadaljnjih postopkih," zagotavljajo v kabinetu župana Aleša Bržana.

Konkretnih predlogov šole glede novih prostorov in lokacije ne komentirajo. "Kam bo umeščen program glasbene šole, je še preuranjeno predvidevati, saj je glede na obseg potrebnih prostorov treba pretehtati vse variante in izbrati najprimernejšo. Izvedba naloge je odvisna od uvrstitve investicije v načrt razvojnih programov, predhodno pa je treba izdelati še programsko nalogo in idejno zasnovo ter (investicijski program) DIIP," poudarjajo.

Prostorska stiska, s katero se sooča koprska glasbena šola in ki lahko ogrozi nemoteno izvajanje pouka in drugih dejavnosti šole, je posledica dejstva, da načrtovana selitev dela glasbene šole na Osnovno šolo Koper ni bila uresničena, saj je osnovna šola potrebovala zase dodatne prostore.

"Z namenom reševanja problematike je že leta 2004 MOK pripravila projekte za umestitev dela glasbene šole na Osnovno šolo Koper," navajajo v MOK. O dodatnih prostorih za glasbeno šolo so razmišljali tudi ob dograditvi OŠ v Marezigah, kjer se je z  dograditvijo osnovne šole glasbeni šoli omogočila uporaba zanje namenjenih prostorov. "Dejstvo pa je, da smo v MOK zaradi večje natalitete in povečanih migracij v preteklih letih soočeni z izredno povečanim številom otrok v izobraževalnih ustanovah, zaradi česar smo morali zagotoviti dodatne prostorske pogoje za izvajanje obveznega osnovnošolskega izobraževanja. Del prostorov, ki jih je uporabljala glasbena šola, smo tako morali dati v začasno uporabo OŠ Koper. Se pa glede načina in obsega uporabe prostorov na OŠ Koper usklajujemo z obema zavodoma," so zatrdili v MOK.

Deli novico: