RAZVOJ TRAJNOSTNEGA TEMATSKEGA TURIZMA: ZRS Koper z inovativnimi produkti za večjo prepoznavnost čezmejne regije

Koper

Raziskovalke in raziskovalci Inštituta za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (ZRS Koper) so začeli izvajati projekt imenovan Večsenzorna doživetja, povezana z gradovi in vilami čezmejne regije za odličnost v turizmu – MerlinCV, ki bo prispeval k večji prepoznavnosti turistične regije. Na podlagi valorizacije še neizkoriščenih potencialov kulturne in naravne dediščine ter gastronomije bodo pripravili inovativne, integrirane, tematske in v trajnostni turizem usmerjene turistične produkte na slovensko-italijanskem čezmejnem območju. Na izzive okolja bo projekt ponudil evropsko relevantne rešitve v smeri razvoja trajnostnega tematskega turizma. Projekt je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt bo trajal tri leta, od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2021. Skupna vrednost znaša 2.583.296,29 evrov.

V evropskem merilu poteka proces prehoda k trajnostnim oblikam turizma, ki zahtevajo drugačen način valorizacije kulturne in naravne dediščine. Za pritegnitev turistov oz. vzpostavitev novih turističnih destinacij je potrebna tudi njena ustrezna predstavitev. Fokus projekta ponuja izjemne potenciale za razvoj celostne podobe in privlačne zgodbe na izbranem območju. Sledi zanimivim trendom v turističnih ponudbah – "zgodbarjenju". V ta namen bodo pripravili čezmejni tematski itinerarij, ki bo obiskovalce vodil izven velikih turističnih centrov k manj znanim primerom kulturne in naravne dediščine.

"Iskanje neizkoriščenih potencialov kulturne in naravne dediščine ter razvoj novih produktov so osnova revitalizacije starih gradov in vil, ki lahko prispevajo nove neslutene možnosti k razvoju trajnostnega tematskega turizma na čezmejnem območju," ob začetku projekta pravi dr. Rado Pišot, direktor ZRS Koper.

ZRS Koper je s številnimi raziskovalnimi uspehi tako na nacionalni kot na mednarodni ravni že večkrat dokazal svojo raziskovalno odličnost. Ob vstopu v 25. obletnico delovanja pa so še posebej ponosni na pridobljen projekt MerlinCV v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Čezmejna turistična pot bo povezovala izbrane gradove in dvorce v pokrajinah Veneto in Furlanija-Julijska krajina na italijanski strani meje ter v Istri, na Krasu, Goriškem in v Pivški dolini v Sloveniji. Povezovalna pot gradov bo nadgrajena s pripravljenimi zgodbami o značilnostih in zanimivostih posameznih gradov, kulturne krajine in naravnih znamenitosti. V okviru projekta bodo zato preučili zgodovino teh objektov ter skupnosti povezanih z njimi. Na tej podlagi bodo razvili tudi druge turistične izdelke, ki bodo turistom na voljo prek aplikacije, na info-točkah in na dogodkih.

V projektu se bo upoštevalo posebnosti, tako prednosti kot izzive čezmejne regije stika Slovenije in Italije, z namenom usposobiti in izobraziti ključne ciljne skupine (manjše ponudnike turističnih storitev, turistične vodnike, ponudnike posameznih sektorjev kreativne industrije ter mala in srednje velika podjetja, kmečke turizme, turistična in druga lokalna društva in združenja) ter spodbuditi njihovo sodelovanje na lokalni, regijski in meddržavni ravni.

Poleg Znanstveno-raziskovalnega središča Koper kot vodilnega partnerja v projektu sodelujejo še trije slovenski partnerji, in sicer Turistično gostinska zbornica Slovenije , Občina Tolmin in Občina Pivka ter štiri italijanski partnerji: Univerza Ca' Foscari v Benetkah, Konzorcij Comunità Collinare del Friuli , ARIES scarl - Trgovinska zbornica Julijske krajine Trst Gorica in Občina Salzano , v navezi s pridruženimi partnerji: RS Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, RS Ministrstvom za kulturo, Mestno občino Koper, UNAGA – Unione Nazionale Associazioni Giornalisti Agricoltura Alimentazione Ambiente in Comune di San Quirino. Projekt bo zainteresiranim deležnikom na podlagi valorizacije dobrih praks v primerljivih okoljih predstavil pestro izbiro turističnih produktov in storitev ter skupne rešitve v smeri aktivnega in kreativnega povezovanja izkušenj uporabnikov ter ponudnikov trajnostnega turizma, ki izkorišča bogato kulturno in naravno dediščino kot inovativni potencial.
"Čezmejni strateški projekt MerlinCV predstavlja nov mejnik v mednarodni prepoznavnosti čezmejne turistične regije," meni dr. Rado Pišot.

Produkti bodo prilagojeni različnim ciljnim skupinam turistov (npr. družine, individualni popotniki, kolesarji, starejše osebe, invalidi idr.) na slovensko-italijanskem čezmejnem območju, kjer spodbujanje integrirane turistične ponudbe in kapitalizacija rezultatov iz drugih projektov na področju trajnostnega turizma predstavlja instrument za trajnostni razvoj območja. Z informiranjem o možnostih zelenega gospodarstva, zelenih delovnih mest in trajnostnega turizma lahko namreč preprečimo degradacijo in onesnaževanje kulturnih znamenitosti zaradi človeškega vpliva.

Ključni projektni rezultati bodo: • vzpostavitev spletne in mobilne aplikacije za popotnike, predstavitev povezovanja kulturne in naravne dediščine in ponudnike inovativnih, atraktivnih turističnih produktov in paketov; • čezmejni turistični itinerariji kot primeri dobrih praks (zaledje Kopra, dvorec Ravne pri Pivki, grad Kozlov rob pri Tolminu, predilnica občina Salzano); • priprava marketinške strategije in priročnikov dobrih praks inovativnih pristopov v turizmu za manjše, lokalne ponudnike; • pilotni projekti alternativnih oblik povezovanja in promocije kulturnega in trajnega turizma, gastronomije v lokalnem okolju; • izobraževalne delavnice (marketinški pristopi v turizmu, kreativno pisanje in nastopanje, uporaba in povezava kulturne in naravne dediščine, ekonomsko vzdržna revitalizacija kulturne dediščine, informacije za zagon novih podjetij, namenjenim zlasti mladim, igrifikacija v turizmu, informiranje o možnostih zelenega gospodarstva, zelenih delovnih mest in trajnostnega turizma).

Deli novico: