RAZPIS LUKE KOPER: Izbirali bodo med 11 agencijami za posredovanje delavcev

Koper

Na sredi novembra objavljeni razpis za izbor agencij za posredovanje delavcev so v Luki Koper prejeli 11 ponudb. Izbrani ponudniki bodo predvidoma znani do konca januarja, so danes sporočili iz koprske družbe. Vrednost naročila je ocenjena na 13,6 milijona evrov, izbor agencij pa bo veljal eno leto, nakar bodo postopek ponovili.

Luka Koper z razpisom za izbor agencij nadaljuje z uresničevanjem napovedi o reševanju problematike delavcev pri izvajalcih pristaniških storitev. Po objavi razpisa za neposredno zaposlitev nekaj več kot 300 delavcev sredi septembra je zdaj na vrsti t. i. drugi steber v tristebrnem modelu zaposlovanja, in sicer zaposlovanje prek agencij za posredovanje delavcev.

V letu 2019 bodo v družbi potrebovali 346 napotenih delavcev na petih delovnih mestih: delovodja, kontrolor, voznik tovornih vozil, viličarist in luški transportni delavec. Tem delavcem bodo zagotovljene enake pravice iz kolektivne pogodbe ter enake dolžnosti kot delavcem v matični družbi. Poleg tega bodo pogodbe z izbranimi delodajalci vsebovale tudi socialno klavzulo, ki predvideva prekinitev pogodbe ob pravnomočni ugotovitvi kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje, ali če pristojni organ ugotovi najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, zaposlovanjem na črno in podobnim, ter mu je bila izrečena pravnomočna globa za prekršek.

Predsednik uprave Dimitrij Zadel je novembra ob objavi razpisa pojasnil, da so ga razdelili na deset sklopov, pri čemer se lahko vsaka agencija prijavi na največ tri sklope. To pomeni, da bo razpis zajel vsaj štiri različne agencije.

Ponudniki morajo izpolnjevati vrsto pogojev: imeti morajo registrirano dejavnost za posredovanje začasne delovne sile, biti vpisani v register domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja delavcev, imeti dovoljenje ministrstva za opravljanje dejavnosti, v zadnjih 12 mesecih ne smejo imeti blokiranega računa in neporavnanih obveznosti, izpolnjevati pa tudi pogoj nekaznovanosti. Pri izboru ponudnikov bodo upoštevali štiri merila: poleg cene še bonitetno oceno, referenco in kadrovsko usposobljenost.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija