PROJEKT EUSAIR JE "KRIV" ZA ZAPRTJE OBALNE CESTE: Kaj vse je še "prinesel" Izoli?

Izola

Prvi in izredno pomemben projekt Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte (JZP) Izola pod okriljem Občine Izola je strateški projekt EUSAIR Facility point oziroma Podporna točka Izola. Gre za projekt oblikovan na pobudo Evropske komisije za podporo sodelovanju v jadransko-jonski regiji. Več o Podporni točki in projektih, ki so jih v zavodu razvili za izolsko občino, nam je povedal direktor JZP Izola, mag. Iztok Škerlič.

Podporna točka je projekt, ki je bil oblikovan na pobudo Evropske komisije za podporo sodelovanju v jadransko-jonski regiji. V projektu sodeluje devet držav iz regije z enim projektnim partnerjem. Slovenija pa si je izborila tudi koordinacijo projekta, ki jo opravlja Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. "Mi kot Občina Izola in njen namensko ustanovljen zavod, pa skrbimo za aktivnosti v Sloveniji. Te naloge so predvsem podpora oblikovanju projektov, informiranje o možnostih sodelovanja in pridobivanje različnih EU sredstev za njihovo uresničevanje. Pri tem procesu zelo intenzivno sodelujemo tudi z ministrstvom za zunanje zadeve in ministrstvom za okolje in prostor," pojasnjuje Škerlič.

Pri Strategiji EUSAIR, o kateri smo že obširneje pisali, gre torej za snovanje skupnih projektov, ki temeljijo na štirih prednostnih področjih oziroma stebrih. Prvi je 'Modra rast', tj. trajnostna rast povezana z morjem, ki obsega od raziskovanja do prehranjevanja s pomočjo morja in morskega dna, vendar na trajnostni način. Drugi steber je 'Povezljivost in energetika'. V tem stebru nastajajo najbolj kompleksni projekti za energetsko oskrbo makroregije, vedno bolj usmerjene tudi v zeleno energijo. Področje transporta pa vključuje tudi luke, konkretno pri nas Luko Koper in druga logistična podjetja, razlaga Škerlič. "Gre predvsem za načrtovanje potrebne infrastrukture za prenos ljudi in stvari. Na tem področju trajnostne energije ter pozornost do okolja dobiva vse večji pomen."

Tretji steber je 'Kakovost okolja', ki ga Slovenija koordinira skupaj z Bosno in Hercegovino. Ta steber skuša ostale stebre prepričati o pomenu okolja in trajnostne rasti. "Posebej lahko tukaj izpostavim, da brez aktivnosti koordinatorja stebra dr. Mitje Briclja verjetno danes ne bi imeli zaprtja obalne ceste. Sedaj lahko Slovenija kaže ostalim državam EUSAIR, kako je potrebno integralno upravljati z morjem in kopnim. Pri tem moramo še nekoliko napora vložiti, da vse te mehanizme vgradimo tudi v slovenski pomorski načrt. Glede tega smo ministrstvu že predlagali, da bi moralo ustanoviti stalno koordinacijsko telo, ki obsega lokalne in nacionalne oblasti v Sloveniji ter druge deležnike, ki se morajo nujno dogovarjati o usklajenem in trajnostnem razvoju vseh dejavnosti na morju in na obali. To se je izkazalo z reakcijami tudi na pomorski načrt v Sloveniji," pojasnjuje Škerlič. Četrti steber pa je 'Trajnostni turizem', ki želi povezati turizem s kulturo in naravo, od koder tudi naslov stebra.

Foto: RIIBA

Kaj konkretno je pridobila Izola?

V sklopu Strategije EUSAIR je JZP snoval tudi projekte neposredno za izolsko občino. Med temi je Škerlič znova izpostavil zaprtje nekdanje obalne ceste med Koprom in Izolo, "s krepitvijo trajnostnih oblik mobilnosti ter načrtov za urejanje zelene infrastrukture na tem območju, predvsem v naslednji finančni perspektivi EU". Med strateške projekte EURAIR stebra 'Trajnostni turizem' je bil pred kratkim sprejet projekt Hiše ribiške industrije in tradicije v Izoli. Slednja bo del širše mreže tovrstnih interaktivnih hiš, ki bodo predstavljale skupno ribiško tradicijo Jadrana in Jonije. "Vsekakor vse države priznavajo zgodovinski pomen Izole na vzhodni strani Jadrana za valorizacijo te tradicije. Zagotovo v Sloveniji, pa tudi širše, ni boljšega mesta za to, kot je Izola," je prepričan direktor JZP.

Poleg tega pa v JZP Izola načrtujejo še kakšen projekt za izboljšanje kolesarskih poti in pretočnosti. "Projekt Belvederske terase je tudi projekt, ki združuje kar dva stebra strategije in sicer trajnostni turizem in kakovost okolja. Obe prej omenjeni temi združuje tudi projekt INHERIT, katerega namen je ohranjanje in valorizacija naravne dediščine Sredozemlja in spodbujanje trajnostnega butičnega turizma na tem območju," nadalje razlaga Škerlič in dodaja, da pomagajo tudi pri razvoju ciljev trajnostne energije, kjer so pomagali pri pripravi študij primerov za uporabo energije iz morskih obnovljivih virov oz. zemeljskih sond na kopnem za ogrevanje Zdravstvenega doma Izola in dveh občinskih stavb. O teh projektih bomo obširneje poročali v prihodnjih dneh.

Brosura f 2017 by Regional Slovenija on Scribd