Primer Črnigoj: pred sodišče znova sodni izvedenec

Slovenija

V nadaljevanju glavne obravnave proti osumljenemu Dušanu Črnigoju zaradi nepravilnosti in oškodovanja Primorja pri prodaji delnic Stavbenika bo v začetku novembra pred sodnika znova stopil sodni izvedenec Mihael Kranjc. Po njegovem pričanju se bo sodnik Goran Klavora odločil o zahtevi odvetnikov obtoženega po postavitvi novega sodnega izvedenca.

Kranjc je pred novogoriškim sodiščem na glavni obravnavi proti nekdanjemu predsedniku uprave Primorja Dušanu Črnigoju, ki ga obtožnica bremeni storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja in pridobitve protipravnih premoženjskih koristi, že pričal konec septembra.

Črnigoj je obtožen storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja in pridobitve protipravnih premoženjskih koristi, do katerih naj bi prišel z nakupom in nato prodajo delnic Stavbenika vodilnim zaposlenim v Primorju leta 2001.

Po večurnem pričanju o opravljenem izvedeniškem mnenju sta Črnigojeva odvetnika Danilo Grilj in Janez Koščak zahtevala njegovo izločitev, ker naj bi domnevno prekoračil pooblastila, ki mu jih daje zakon, saj se je tako v mnenju kot na zaslišanju opredelil o odgovornosti obdolženca. Sodnik Goran Klavora njuni zahtevi ni ugodil.

Odvetnika sta zato na današnjem nadaljevanju glavne obravnave, ki je bila v celoti namenjena pregledu dodatnih listinskih dokazov, predložila mnenje Braneta Podborška iz revizijske družbe Podboršek, ki je v času pripajanja Stavbenika Primorju opravljal revizijo obeh družb in predlagal menjalno razmerje za delnice Stavbenika in Primorja.

Kranjec ponovno poklican na obravnavo

Današnja glavna obravnava je bila namenjena pregledovanju listinskih dokazov, dokumentov, ki jih je sodišču poslalo Primorje in se nanašajo na pripajanje Stavbenika.

Sodnik Klavora je zato odločil, da bodo na nadaljevanje glavne obravnave, določene za 8. november, znova povabili sodnega izvedenca Kranjca, mu predočili Podborškovo mnenje in ga povprašali o njegovem mnenju.

"Zadovoljni smo, da se bo sodni izvedenec Kranjc lahko odločil o svojih trditvah, ki pa nimajo podlage v spisih. Sodni izvedenec je namreč pritrdil prvemu sodnemu izvedencu, da škoda pri teh transakcijah za Primorje ni nastala, postavil pa je hipotezo, ki pa ne temelji na listinah in dokumentih v spisu, da bi ob drugačnem delovanju lahko dosegli večji dobiček. Ta njegov hipotetični izračun temelji na popolnoma zgrešenih predpostavkah," je po današnjem zaključku glavne obravnave dejal Koščak.