Povprečna plača septembra na mesečni ravni znova navzdol

Zaposlena oseba je v Sloveniji septembra zaslužila v povprečju 983,30 evra neto, kar je 0,6 odstotka manj kot avgusta in 1,1 odstotka več kot septembra lani. Povprečna mesečna bruto plača za september je znašala 1495,28 evra in je bila na mesečni ravni nižja za 0,8 odstotka, na letni ravni pa višja za 0,4 odstotka, je objavil statistični urad.

Povprečna mesečna neto plača za september je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, znašala pa je povprečno 1359,09 evra. A znižanje povprečne neto plače je bilo najizrazitejše prav v tej dejavnosti, bilo je 3,3-odstotno.

Najnižjo povprečno mesečno neto plačo za september so prejeli zaposleni v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, in sicer 686,51 evra.

Zvišanje povprečne mesečne neto plače v izobraževalni dejavnosti

Povprečna mesečna neto plača za september se je v primerjavi s preteklim mesecem zvišala samo v štirih dejavnostih, najizraziteje v izobraževanju (za 1,9 odstotka).

Glede na isti mesec preteklega leta pa se je znižala le v šestih dejavnostih, najizraziteje v dejavnosti promet in skladiščenje (za 4,1 odstotka).

Najnižjo povprečno mesečno neto plačo za september so prejeli v notranjsko-kraški statistični regiji, in sicer 876,49 evra.

Povprečna mesečna neto plača za september se je v primerjavi s preteklim mesecem zvišala samo v obalno-kraški in pomurski statistični regiji, v zasavski statistični regiji pa se praktično ni spremenila.

V primerjavi z lanskim septembrom pa se je povprečna mesečna neto plača znižala samo v spodnjeposavski (za 2,2 odstotka) in pomurski statistični regiji (za 0,2 odstotka). V vseh preostalih regijah se je zvišala, najizraziteje v zasavski statistični regiji (za 2,2 odstotka).

V javnem sektorju višja kot v zasebnem sektorju

Povprečna mesečna neto plača za september je bila v javnem sektorju za več kot 210 evrov višja kot v zasebnem sektorju. V javnem sektorju je znašala 1119,89 evra, v zasebnem sektorju pa 909,03 evra.

Znižanje sta sicer na mesečni ravni zabeležila oba sektorja, pri čemer je bilo le to krepkejše v zasebnem
sektorju (za 0,9 odstotka) kot v javnem (za 0,3 odstotka). V sektorju država so zabeležili celo zvišanje (za 0,4 odstotka).

Medtem pa se je povprečna mesečna neto plača za september glede na isti mesec preteklega leta v zasebnem sektorju zvišala (za 2,0 odstotka), v javnem sektorju pa znižala (za 0,1 odstotka). Znižala se je tudi v sektorju država (za 0,5 odstotka).

Povprečna mesečna neto plača za september se je na mesečni ravni znižala tudi avgusta.