POTREBNO JE ZAČETI NA IZVORU NASTANKA: Najdražji je črn zabojnik

Koper

Koprsko komunalno podjetje Marjetica Koper si že dolga leta prizadeva, da bi občanke in občani koprske in ankaranske občine poskrbeli za pravilno razvrščanje odpadkov na njihovem izvoru. V obeh občinah, kjer se izvaja javna služba, ima Marjetica postavljenih skoraj 14.000 zabojnikov na več kot 700 zbiralnicah za ločeno zbiranje odpadkov. Te so opremljene z rdečimi, zelenimi, rumenimi, rjavimi in črnimi zabojniki. Ponekod so dodani še posebni zabojniki za odpadno olje, oblačila in obutev ter odpadno električno in elektronsko opremo.

Z ločevanjem odpadkov v gospodinjstvih, bistveno prispevamo k njihovi pripravi za ponovno uporabo, recikliranje ali drugo vrsto predelave. Potrebno se je zavedati, da se zgodba z odpadki pri tem, ko jih odvržemo, ne konča. Pravzaprav se šele dobro začne. Vsak pravilno ločen odpadek predstavlja surovino za izdelavo novih proizvodov. Biološke odpadke odvažamo v kompostarno, steklo in pločevinke so surovine, ki se lahko predelajo neštetokrat, embalaža je v okolju praktično nerazgradljiva, s predelavo 5 ton papirja pa pri življenju ohranimo kar 90 dreves. Na Marjetici si želijo, da vsak posameznik razume ta dejstva in jih ima v mislih, preden odvrže odpadke v črn zabojnik ali v naravo.

Najdražji je črn zabojnik

Črn zabojnik je namenjen preostanku odpadkov. To so odpadki, ki jih ne moremo razvrstiti v noben drugi namenski zabojnik na ekološkem otoku. Ti odpadki končajo v regijskem centru za ravnanje z odpadki, kjer iz njih skušajo ločiti čim več uporabnih materialov. Predvsem pa so to odpadki, ki komunalna podjetja in posledično vse občanke in občane stanejo največ. Prav zato moramo vsi strmeti k temu, da z leti količina ločenih frakcij narašča, črni zabojniki pa bi ob tem bili vse bolj prazni. Po analizah, ki so jih na Marjetici opravili v zadnjih letih, lahko človek z minimalnim naporom in ustrezno "domačo" infrastrukturo loči kar 80 % vseh proizvedenih odpadkov.

Tukaj se komunalno podjetje Marjetica zanaša na pomoč vseh občank in občanov. Strokovno temu pravimo ločevanje odpadkov na izvoru nastanka. Ocenjujejo, da se lahko prav na tej točki trend pravilnega ločevanja pozitivno premakne. Čeprav se zavedajo, da je današnji ritem življenja hiter in naporen, želijo v vsakem posamezniku prebuditi zavedanje, da se odgovorno ravnanje z odpadki prične ravno na izvoru nastanka, torej v gospodinjstvih.