POTREBNA PREDHODNA PRIJAVA: Inštitut za oljkarstvo vabi na usposabljanje Vodni viri, vodno dovoljenje ter strokovna in finančna podpora namakanju

Koper

Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za oljkarstvo v okviru projekta EIP Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu – podukrep vabi na usposabljanje z naslovom "Vodni viri, vodno dovoljenje ter strokovna in finančna podpora namakanju", ki bo potekalo v četrtek, 16. julija, s pričetkom ob 16.00 na sedežu Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper na Garibaldijevi 1 v Kopru.

Usposabljanje se bo pričelo z uvodom in pozdravnim nagovorom vodje projekta dr. Maje Podgornik z Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper. V nadaljevanju bodo udeleženci dobili številne koristne informacije, in sicer o vodnih virih in vodnem dovoljenju (predavala bo Helena Gramc s KGZ Novo mesto), o sistemu za podporo odločanju v namakanju (prof. dr. Marina Pintar z Biotehniške fakultete) ter o možnostih pridobitve nepovratnih finančnih sredstev za vzpostavitev namakalnih sistemov v okviru Programa razvoja podeželja (Katarina Žagar z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).

Prisluhnili bodo tudi izkušnjam s pridobivanjem finančnih sredstev za vzpostavitev namakalnih sistemov v okviru podukrepa – 4. 1. Podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva – Podnebne spremembe in okolijska mehanizacija (KGZ Novo mesto).

Zaradi še vedno veljavne omejitve druženja je število udeležencev na dogodku omejeno in je zato potrebna predhodna prijava. Zainteresirani se lahko prijavijo do 13. julija na e-pošti: info.izo@zrs-kp.si. Usposabljanje je obvezno za kmetijska gospodarstva, ki so člani partnerstva projekta "Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu".