PORTOROŠKA TURISTICA PARTNER PRI VELIKEM PROJEKTU: Iskali bodo rešitve za zmanjšanje odvržene hrane v hotelih

Piran

Univerza v Queenslandu (The University of Queensland, Avstralija) je pod taktirko dr. Sare Dolničar, priznane strokovnjakinje za turizem in gostujoče predavateljice na portoroški Turistici, pridobila projekt ARC Linkage Grant. Gre za projekte, ki povezujejo raziskovalne inštitucije in gospodarstvo pri iskanju rešitev na aktualne probleme v turizmu. Partner pri projektu je tudi UP FTŠ Turistica.

Novo pridobljeni projekt "Reducing plate waste in hotels - which interventions are most effective?" (Zmanjšanje odvržene hrane v hotelih - kateri ukrepi so najučinkovitejši?) je razvojno-raziskovalni projekt z neposrednim pozitivnim vplivom na turistično gospodarstvo. Projekt sicer vodi Univerza v Queenslandu, sodelujeta pa tudi Wirtschafts Universitaet iz Dunaja in UP FTŠ Turistica z dr. Emilom Juvanom. Gre logično nadaljevanje parcialnih, a odmevnih raziskav s področja problematike prehranskih odpadkov v hotelskem sektorju, ki so jih izvajali od leta 2017. S pridobljenim projektom pa so partnerji dobili pogoje za sistemski pristop k oblikovanju celovitih rešitev za zmanjšanje odvržene hrane v turizmu. Učinki projekta bodo neposredno prispevali k doseganju globalnega trajnostnega cilja SDG 12.3 (Cilji trajnostnega razvoja ZN).

Konkretni cilji projekta so povezani z razvojem in implementacijo avtomatizacije sima merjenja odvržene hrane v hotelih; oceno obsega odvržene hrane in s tem povezanim ogljičnim odtisom. Prav tako pa je cilj implementirati teoretično podkrepljene ukrepe hrane, ki bodi prispevali k učinkovitosti zmanjšanja obsega odvržene hrane, izpustov emisij toplogrednih vplivov in stroškov, povezanih s tem. Cilj projekta je razviti prototip aplikacije za instantno primerjavo obsega odvržene hrane med različnimi hoteli in oceniti možnosti implementacije orodij na globalni ravni.

Do danes se je Slovenija pokazala kot izjemno podporno raziskovalno okolje, saj je slovensko turistično gospodarstvo omogočilo kakovostne in hkrati še vedno vodilne raziskave na področju merjenja in zmanjševanja odvržene hrane v hotelih. Posledično so projekt tudi tokrat podprli Združenje turističnih kmetij Slovenije, Hotelska kooperativa Maribor in Združenje hotelirjev Slovenije pod okriljem Turistično gostinske zbornice Slovenije.