POROČILO FORENZIČNE PREISKAVE NA MARJETICI KOPER: Kakšni so zaključki nadzornega sveta in kaj sledi?

Koper

Poročali smo že o forenzični preiskavi, ki je potekala v javnem podjetju Marjetica Koper zaradi nakupov dveh tovornjakov v času, ko je podjetje vodil Gašpar Gašpar Mišič. Preverili smo, ali se je Nadzorni svet (NS) Marjetice Koper soočil s končnim poročilom forenzične analize javnih naročil dveh tovornjakov in kakšen je njihov zaključek. Spomnimo, tovornjaka sta bila naročena v obdobju med letoma 2015 in 2017, v skupni vrednosti preko 600.000 evrov.

Odgovore smo poiskali pri predsedniku nadzornega sveta Boštjanu Averju. Kot pravi je NS poročilo prejel v začetku januarja 2021 "in ga še ni uspel temeljito analizirati, predvsem zaradi velikega obsega dela v zvezi z javnim razpisom za direktorja, tudi zaradi reševanja bodoče likvidnosti Marjetice Koper d.o.o., vezano na dvig cene obdelave mešanih komunalnih odpadkov od aprila 2019 dalje".

"Nenazadnje tudi zaradi reševanja že več letne problematike z občino Izola in Komunalo Izola d.o.o. v povezavi s skupno čistilno napravo ter drugimi težavami iz naslova preteklih revizij Računskega sodišča RS za leta 2015 in 2016 ter Ernst & Young za obdobje 1.1.2017 do 1.4.2019, saj je bilo ugotovljenih domnevnih nepravilnosti in domnevnega oškodovanja družbe izredno veliko," pojasnjuje Aver. Kot pravi, poteka raziskava skupaj z nadzornim odborom Mestne občine Koper, ki jim pri tem konstruktivno pomaga in z njimi sodeluje.

"Zaradi številnih potrebnih hitrih ukrepov, bo nadzorni svet obravnaval omenjeno forenzično poročilo verjetno na seji konec januarja ali februarja 2021," je še povedal Aver. Potrdil je tudi, da so 5. januarja 2021 prejeli poročilo forenzične analize nakupa dveh tovornjakov med leti 2015 in 2017 v skupni vrednosti okrog 630.000 evrov, katero je izvedla družba R.U.R. d.o.o. "Kar je razvidno iz izvlečka samega poročila forenzične preiskave postopka nakupa dveh tovornih vozil med leti 2015 in 2017 je zadeva lahko obremenjujoča za poslovodne osebe iz tistega obdobja, in sicer zaradi domnevno netransparentno vodenega postopka nabave vozil, vključno s tehničnimi karakteristikami delovnih vozil," je jasen Aver.

Vprašali smo ga tudi, kakšen bo naslednji korak nadzornega sveta. Kot pravi, forenzično poročilo predlaga, da zadevo prevzame Policijska uprava (PU) Koper, Sektor kriminalistične policije. "Morebitne nepravilnosti, kakor tudi morebitno oškodovanje podjetja, bodo v tem primeru raziskane in preverjene preko kriminalistične preiskave, katera naj bi že potekala. Kako daleč naj bi slednja bila, pa trenutno ne moremo vedeti," zaključi.

Boštjan Aver (levo) Jadran Bajec (desno)

Zadevo smo preverili tudi pri predsedniku Nadzornega odbora (NO) Mestne občine Koper, Jadranu Bajcu. Kot potrjuje, je NO uvedel postopek nadzora nad delovanjem Marjetice Koper d.o.o. glede gospodarnosti, učinkovitosti in smotrnosti uporabe javnih sredstev. "Skupina, imenovana za nadzor, je v fazi nadzora zahtevala in pridobila vso relevantno dokumentacijo, na podlagi katere bo lahko opravila nadzor in pripravila osnutek za sprejem na NO," potrjuje Bajec in dodaja, da je mogoče, da bodo seznam potrebne dokumentacije v postopkih še dopolnili.

Navedb Računskega sodišča glede nesmotrnosti finančnih naložb izven obsega javnega delovanja, za kar je bilo podjetje ustanovljeno, Bajec ni komentiral. Kot pravi, zaključki še niso sprejeti, ker je nadzor v teku. "Zaključki nadzora še niso bili predstavljeni v obliki osnutka NO, zato komentar ni mogoč, prav tako bi bil nekorekten oziroma neskladen s poslanstvom in pristojnostmi NO," zaključi Bajec.

Postopek imenovanja novega direktorja Marjetice

Kot smo prav tako že poročali, je Marjetica Koper sredi postopka imenovanja novega direktorja podjetja, zato smo pri sogovornikih preverili kakšna je trenutna klima v podjetju. Spomnimo, še manj kot leto dni nazaj so njihovi zaposleni hoteli stavkati.

Kot nam je odgovoril Aver, so imeli razgovore z določenimi kandidati na seji 5. januarja 2021, z ostalimi pa bodo imeli razgovore na naslednji seji. "Glede na to, da v zvezi s tem dnevno prejmem(o) vsaj 20 email ali drugih sporočil menim, da se strasti še niso umirile in se do imenovanja direktorja tudi kot kaže ne bodo," pojasnjuje. Doda pa tudi, da se bodo "vsi trudili, tako NS kot tudi vodstvo, da se klima med zaposlenimi čim hitreje izboljša, da se tudi v zadovoljstvo obeh strani čim prej podpiše kolektivna pogodba, saj sem tudi sam vedno na prvo mesto dajal zaposlene". Z njimi sem imel odlične odnose na Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, na Komunalnem podjetju Logatec,.... Zato se zavedam, da brez zadovoljnih zaposlenih in dobrih odnosov nikakor ne moremo pričakovati učinkovite in uspešne Marjetice Koper," zaključi Aver.

Jadran Bajec pa nam je odgovoril na vprašanje, ali so na Marjetici upoštevali njihov nasvet o oblikovanju kriterijev za izbor. Ta je odločno zanikal, da bi kakorkoli z nasvetom pomagali nadzornemu svetu Marjetice, saj "bi bilo podajanje kakršnih koli "nasvetov" mogoče oceniti kot vmešavanje ali nedovoljen poskus vpliva na pristojnosti NS oziroma vplivanje na člane NS," in še dodatno izpostavil, da "nadzorni odbor ni podajal nobenih nasvetov".

Pojasnjuje, da je NO pred potekom datuma za prijavo kandidatov na NS "podal vprašanje, ali imajo pri izboru direktorja formirane, izdelane ali oblikovane kriterije in merila za izbor iz razlogov transparentnosti odločitev in zaupanja javnosti oziroma meščanov Kopra v odločitve", na kar naj bi s strani predsednika Nadzornega sveta Marjetice Koper Boštjana Averja dobili konkreten, jasen in nedvoumen odgovor

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
Olgo Franco |  11 .01. 2021 ob  15: 58
-3
Briševac je spravit podjetje v nelikvidno stanje in ga zadolzil za naslednjih 5 let. Aver mu pri tem drzi štango- ko se jim ta mandat iztece bodo oni tisti ki bodo revidirani. Tik tak tik tak
Tine |  11 .01. 2021 ob  12: 54
-6
Cene na položnicah se bodo dvignile zaradi nesposobnega vodstva Marjetice, najprej Bržanovega soseda Draščića, potem pa Bržanovega strankarskega kolega Briševca. In ne si izmišljevat izgovorov, da skrijete svojo nesposobnost. Storitve se celo leto niso izvajale. Kje ste porabili denar? Mogoče za plačila Bržanovemu prijatelju Šucu, raznih svetovalnih pogodb kot je ta z Volmutom ali enormna plačila odvetniku? Res bi bil že skrajni čas, da kriminalisti malo preverijo vodstvo marjetice in Bržančka.