POMEMBNO PRIZNANJE ZA ZRS KOPER: Predstojnik Inštituta za filozofske študije Lenart Škof med člani Evropske akademije znanosti in umetnosti

Koper

Predstojnik Inštituta za filozofske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper prof. dr. Lenart Škof je bil v začetku marca izvoljen v člana razreda VII 'World Religions' Evropske akademije znanosti in umetnosti (EASA).

Poslanstvo Evropske akademije znanosti in umetnosti s sedežem v Salzburgu je v spodbujanju sodelovanja med različnimi znanstvenimi disciplinami ter v aktivnostih, katerih cilj je reševanje perečih družbenih izzivov v Evropi in širše. EASA združuje preko 2000 znanstvenikov, umetnikov ter drugih uglednih osebnosti, med njimi je denimo tudi 32 Nobelovih nagrajencev ter nekaj znanih imen iz slovenske akademske sfere. Člane v to ugledno organizacijo imenujejo na podlagi znanstvenih ali drugih dosežkov, zato je članstvo dr. Lenarta Škofa vsekakor veliko priznanje in spoštovanje znanstvenega dela ZRS Koper in Inštituta za filozofske študije, ki deluje pod njegovim okriljem.

"Članstvo v EASA je pomembno priznanje tudi za ZRS Koper, saj smo njegovi raziskovalci zavezani k visokim znanstvenim in etičnim standardom delovanja in kot tesno povezana raziskovalna skupnost dosegamo vidne znanstvene uspehe. Posebej me veseli, da je s tem pripoznano tudi poslanstvo Inštituta za filozofske študije ZRS Koper, ki je vodilni slovenski center znanja in aktivnosti s področja proučevanja svetovnih filozofskih in religijskih tradicij ter sodobnih trendov medreligijskega dialoga," je povedal Škof.

Deli novico: