PO VSTOPU V DRŽAVO ODSLEJ 7-DNEVNA KARANTENA: Stroške krije vsak sam!

Slovenija

Osebe, ki bodo od nedelje prišle v Slovenijo, bodo morale za sedem dni v karanteno na naslovu prebivanja ali nastanitve, nato se jih bo testiralo na novi koronavirus. Tujim delavcem bo moral ustrezno karanteno zagotavljati delodajalec. Omejitve med drugim ne bodo veljale za čezmejne delavce, tovorni promet in prehod države v istem dnevu.

Kot je navedeno v vladnem odloku, ki je bil danes objavljen v uradnem listu, veljati pa bo začel v nedeljo, bo minister za zdravje vsem osebam, ki bodo vstopile v državo, odredil karanteno za obdobje sedmih dni. Doslej je veljalo, da se jim odredi karanteno za 14 dni. Sedmi dan karantene jim bodo vzeli bris za testiranje na novi koronavirus. Če bo oseba odvzem zavrnila ali če ji brisa ne bo mogoče odvzeti, se bo karantena avtomatično podaljšala še za sedem dni.

Če bo test negativen, bo karantena prenehala. Bo pa morala takšna oseba, tako kot že v času trajanja karantene, tudi po prenehanju karantene o pojavu morebitnih bolezenskih znakov takoj obvestiti izbranega osebnega zdravnika, lečečega zdravnika ali službo nujne medicinske pomoči.

Če bo test pozitiven, bodo osebo obravnavali skladno s smernicami za obravnavo okuženih z novim koronavirusom in pravilnikom o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje.

Karantena se bo podaljšala tudi, če rezultati ne bodo na voljo na dan odvzema brisa, vendar le do dneva prejema rezultata testa oz. ne dlje kot za 14 dni od dneva odreditve karantene.

Osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji se bo karantena odredila na domačem naslovu ali, če tam ne bo mogoča, na kraju po dogovoru s civilno zaščito. Tistim, ki v Sloveniji nimajo stalnega ali začasnega prebivališča, pa na dejanskem naslovu, kjer bodo nastanjeni. Stroške karantene bo moral kriti vsak sam. Če tuji državljan, ki v Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča, ne bo mogel izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, v državo ne bo smel vstopiti.

Tujcem, ki bodo v Sloveniji opravljali delo, bodo karanteno odredili na naslovu, ki bo naveden v potrdilu delodajalca, ki ga bodo morali pokazati na meji. Delodajalci bodo morali tem osebam zagotoviti ustrezne pogoje prestajanja karantene ter prehrano in varovanje. Nastanitev bo morala biti skladna s priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede prestajanja karantene.

Slovenski državljani, ki bodo ob prehodu meje navedli, da so okuženi ali da imajo očitne bolezenske znake, značilne za okužbo s covidom-19, bodo morali po navodilu policije takoj po telefonu poklicati izbranega osebnega zdravnika ali službo nujne medicinske pomoči. Tujim državljanom, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, pa v tovrstnem primeru vstopa v državo ne bodo dovolili.

Določila glede karantene pa ne bodo veljala za čezmejne dnevne delovne migrante, ki bodo imeli dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma bodo s podpisano izjavo utemeljili razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migranti, ter za čezmejne tedenske migrante na meji z Avstrijo, ki bodo imeli dokazilo o delovnem razmerju v Avstriji ali Sloveniji.

Pravila tudi ne bodo veljala za udeležitev pogreba bližnjega sorodnika v sosednji državi, pri čemer bodo morali imeti potrdilo o datumu in uri pogreba ter se še isti dan vrniti v Slovenijo.

Izjema bodo tudi osebe, ki izvajajo prevoze blaga v ali iz Slovenije, in tovorni promet v tranzitu, osebe, ki bodo potovale čez Slovenijo v drugo državo v istem dnevu, in osebe z diplomatskim potnim listom.

Ukrep prav tako ne bo veljal za osebe, ki zagotavljajo nujne storitve, za katere jim bo potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, ter za pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za Slovenijo, ki bodo prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog.

Izjema bodo še državljani Slovenije, Avstrije, Italije in Madžarske, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč, in imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje ter opravljajo kmetijsko-poljedelska dela.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija