PIKALO POTRDIL PREK TWITTERJA: "Odredil sem notranjo revizijo poslovanja primorske univerze z zunanjim izvajalcem"

Koper

Minister za izobraževanje Jernej Pikalo je odredil uvedbo nadzora nad poslovanjem Univerze na Primorskem (UP), saj naj bi ta velik del sredstev namenila za poplačilo izgubljenih pravnih postopkov, pri čemer bi bilo moč sklepati, da za to porablja sredstva za izvajanje študijske dejavnosti. Na UP so pojasnili, da revizor ni ugotovil nepravilnosti.

Minister Jernej Pikalo je pod drobnogled vzel poslovanje primorske univerze.

Po nekaterih dostopnih podatkih naj bi UP velik del sredstev domnevno namenjala za poplačilo odvetniških storitev in obveznosti, ki so nastale kot posledica pravnomočnih sodb, ki jih je univerza izgubila, so na ministrstvu danes navedli v objavi na svoji spletni strani.

"Ker lastnih sredstev za plačilo tovrstnih obveznosti univerza nima, bi bilo mogoče sklepati, da v te namene porablja sredstva, ki jih iz državnega proračuna prejme za izvajanje študijske dejavnosti," so zapisali. Ker to ni dopustno, je minister Pikalo odredil uvedbo nadzora nad poslovanjem univerze, in sicer v obliki notranje revizije z zunanjim izvajalcem, v skladu z veljavnimi predpisi. Da je to že storil, je Pikalo potrdil na Twitterju.

Minister zahteva revizijo poslovanja.

Ob tem so na ministrstvu opozorili, da avtonomija univerze ne velja v delu, ko gre za spoštovanje zakonodaje. Tako tudi za univerze velja zakon o računovodstvu, vodstvo univerze pa je dolžno spremljati poslovanje na način, da se poslovanje javne službe loči od poslovanja tržne dejavnosti. Z drugimi besedami "ne obstaja pravna podlaga, ki bi v imenu avtonomije univerzo izločila iz spoštovanja predpisov s področja računovodstva in davkov".

Univerza bi morala po prepričanju ministrstva svoje računovodske evidence voditi na način, da je iz njih jasno razvidno, koliko proračunskih sredstev in za katere namene jih je prejela ter za katere namene so bila ta sredstva dejansko porabljena.

UP: "Revizija je bila že opravljena, brez ugotovljenih nepravilnosti"

Ob tem se na ministrstvu zavedajo potrebe po krepitvi sprotnega nadzora prejetih zahtevkov za izplačila s strani univerz in sproti zahtevati dokazila o porabi teh sredstev. Zato so napovedali pripravo natančnih smernic o tem, kaj vse bi morali vsebovati omenjeni zahtevki in katera dokazila jim morajo biti priložena.

Na primorski univerzi so nam pojasnili, da je revizijo o tem že opravil pooblaščeni državni revizor, ki ni ugotovil nobenih nepravilnosti.

Pri pridobivanju evropskega denarja so bili uspešnejši od pričakovanega

Že pred dnevi smo mediji poročali, da je UP državi vrnila skoraj 700.000 evrov za nenamensko porabljeni denar pri gradnji kampusov Livada in Sonce, pri čemer je so obstajali sumi ministrstva, da je univerza za poplačilo porabila sredstva za izvajanje študijske dejavnosti. Na UP so že tedaj tovrstna namigovanja zavrnili. Kot so navedli, so bili v konkretnem primeru pri pridobivanju evropskih sredstev uspešnejši od prvotno načrtovanega in so zato lahko v letu 2015 na investiciji ustvarili rezervacije proračunskih sredstev v višini omenjenih 700.000 evrov.

"Ta sredstva, ki bi jih bilo v vsakem primeru potrebno vrniti v državni proračun, saj investicija ne more biti dvojno financirana, je UP zaradi odločitve sodišča vrnila že zdaj. Vračilo tega denarja torej v ničemer ne posega v sredstva, ki jih MIZŠ zagotavlja za študijsko dejavnost univerze," so nam glede tega pojasnili na univerzi.

Kampus Livade

UP: "Ves denar smo porabili za investicijo v prvi stolpič kampusa Livade"

Na naše vprašanje, za kaj so bila porabljena sredstva v višini 700.000 evrov, so nam na UP odgovorili: "Ves denar je bil porabljen za investicijo v prvi stolpič Univerzitetnega kampusa Livade v Izoli, vendar ne na način, kot je predvidevala pogodba med MIZŠ in UP, ki sta jo dne 4. 5. 2011 podpisala tedanji minister Gregor Golobič in tedanji rektor UP dr. Rado Bohinc. Kljub temu, da je rektor dr. Dragan Marušič podpisal tri anekse z dvema ministroma o podaljšanju roka porabe sredstev in s tem spremembi namembnosti, se je ministrstvo kasneje postavilo na stališče, da sredstva niso bila porabljena skladno s pogodbo."

"Sklep ministrstva o nenamenski rabi 441.750 EUR, na osnovi katerega je bila izdana sodba sodišča, sloni na 4. členu pogodbe med MIZŠ in UP, ki sta jo dne 4. 5. 2011 podpisala tedanji minister Gregor Golobič in tedanji rektor UP dr. Rado Bohinc. Za ta člen je Računsko sodišče RS ugotovilo, da je nezakonit," so še pojasnili na univerzi.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija