PEDAGOŠKA FAKULTETA UP ŽELI SLIŠATI UČITELJE: Kakšne so izkušnje z izobraževanjem na daljavo v času pandemije?

Koper

To jesen bo na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem (UP PEF) v Kopru potekal že 18. mednarodni znanstveni sestanek, ki se bo tokrat posvetil temi izobraževanja na daljavo v času pandemije. K sodelovanju vabijo vse, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni proces.

Znanstveni sestanek UP PEF organizira v sodelovanju z Univerzo v Kragujevcu, Pedagoško fakulteto v Užicu in Jagodini (Srbija) in Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru, potekal pa bo 23. septembra 2022.

Tema se navezuje na pandemijo COVID-19, ki je povzročila velike spremembe v izobraževanju oziroma delovanju vrtcev in šol po celem svetu. V številnih državah so bili učitelji, učenci, študentje prisiljeni v hitro prilagoditev na poučevanje in učenje preko spleta ter uporabo temu namenjene digitalne tehnologije.

 

Poročilo OECD PISA (2018) razkriva velike razlike med državami glede razpoložljivosti tehnologije v šolah in zmožnosti učiteljev za učinkovito uporabo digitalne tehnologije. Razkrite so bile številne neustreznosti in neenakosti v izobraževalnih sistemih po vsem svetu.

Področje izobraževanja predstavlja pomembno družbeno in socialno dimenzijo v življenju posameznika. Ker se je slednje v času pandemije izrazito spremenilo, v okviru znanstvenega sestanka organizatorje zanima, kako se je pandemija odražala med vsemi deležniki v vzgojno-izobraževalnem procesu.

 

Udeleženci bodo poglobljeno razpravljali o vzgoji in izobraževanju v času pandemije – o izkušnjah in ugotovitvah v okviru naslednjih tem: vzgoja in izobraževanje s pomočjo digitalnih tehnologij; prednosti in slabosti izobraževanja v času pandemije; didaktični vidiki izobraževanja v času pandemije; vloga svetovalne službe pri vzgoji in izobraževanju v času pandemije; starši in izobraževanje v času pandemije.

Rok za oddajo prispevkov je 25. marec 2022, prijava za pasivne udeležence pa bo potekala v mesecu juniju. Več informacij je dosegljivih na spletni strani fakultete.