OZAVEŠČANJE O POMENU DEMOKRATIČNE JEZIKOVNE POLITIKE: V Kopru študijsko srečanje uglednih predavateljev

Koper

Premislek o jezikovnih strategijah v izobraževanju in usposabljanju mediatorjev kultur se v današnjem času zdi bolj kot kdaj koristen. Govoriti, pisati in sporočati v svojem jeziku, razumeti razsežnosti njegovih pomenov na različnih področjih in ravneh je pomembno. Nič manj ni pomembno razumeti drugega, ki ne govori tvojega jezika in omogočiti, da te razume. To je v bistvu srž demokratične jezikovne politike, kot jo je zasnoval jezikoslovec Tullio de Mauro pred štiridesetimi leti. Ponovno branje njegovih Deset tez za demokratično politiko in jih posodobiti je skoraj naša dolžnost.

Inštitut za jezikovne študije koprskega Znanstveno-raziskovalnega središča si je zadal to plemenito poslanstvo in bo v sodelovanju s Skupnostjo Italijanov v Kopru 23. septembra ob 12. uri v palači Besenghi Butturai v Kopru organiziral študijsko srečanje na temo Desetih tez za demokratično jezikovno vzgojo za učitelje slovenščine kot J1 in J2 ter italijanščine J1, J2 in TJ. Na srečanju bodo sodelovale ugledne predavateljice italijanskih univerz (Univerza v Vidmu in Univerza v Viterbu) in slovenskih ustanov (Znanstveno-raziskovalno središče, Univerza na Primorskem), v delavnicah, ki bodo udejanjile možnosti uporabe izhodišč dokumenta, pa tako slovenske kot italijanske raziskovalke.

Študijsko srečanje sledi konferenci Dežele Furlanije Julijske krajine, ki jo je ob izidu štirijezične edicije Desetih tez (v italijanščini, slovenščini, nemščini in furlanščini) organizirala 3. aprila letos Univerza v Vidmu, in želi poglobiti razmišljanja v razsvetljujočem dokumentu, ki poudarja med drugim, kako pomembno je ozavestiti naše šole o pomenu demokratične jezikovne politike v izobraževanju.

Pri izvedbi dogodka sodelujejo tudi: Zavod RS za šolstvo, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem in Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti.

Deli novico: