OSNUTEK POMORSKEGA PLANA BO DOPOLNJEN DO APRILA: Pripombe in predloge podalo več fizičnih oseb in lokalnih skupnosti

Koper

V okviru javne razprave o osnutku Pomorskega prostorskega plana Slovenije je ministrstvo za okolje prejelo pripombe in predloge tako fizičnih oseb kot gospodarskih družb in lokalne skupnosti, poleg tega so potekala usklajevanja z drugimi pristojnimi ministrstvi in državnimi službami. Do 1. aprila pa bo ministrstvo objavilo dopolnjen osnutek plana.

V času javne razprave, ki je trajala od 28. decembra do 28. februarja, so na osnutek Pomorskega prostorskega plana Slovenije in na osnutek pripadajočega okoljskega poročila poleg fizičnih oseb svoje pripombe in predloge podali tudi razna društva, združenja oz. zveze, Univerza na Primorskem, posamezne gospodarske družbe delujoče na tem območju, civilne iniciative ter istrske občine, so pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor.

Svoja mnenja so kot nosilci urejanja prostora podala tudi ministrstva oz. državne javne službe, ki so pristojni za posamezne dejavnosti in rabe na morju.

V času javne razprave so na okoljskem ministrstvu izvedli usklajevalne sestanke s pristojnimi ministrstvi in državnimi službami za področja pomorskega prometa in ladjedelništva in za področje odpadkov iz morja. Ob tem so umestitev lokacije za testno premeščanje mulja, umestitev pilotne podvodne strukture, usmeritve za prostorske ureditve lokalnega pomena v priobalnem pasu na morju ter opredelitev čezmejnih negativnih vplivov oz. vplivov sosednjih držav podrobneje obravnavali tudi na usklajevalnem sestanku s predstavniki ministrstva in državnih služb, pristojnih za področje upravljanja voda in za področje ohranjanja narave.

V času javne razprave so skupaj z zunanjimi izdelovalci pomorskega plana in zunanjimi izdelovalci okoljskega poročila dodatno izvedli dodatno predstavitev za istrske občine.

Kot so dodali na ministrstvu, vlada lahko sprejme le usklajen predlog pomorskega plana, zato je treba njegove vsebine uskladiti z vsemi ministrstvi in državnimi službami, ki so pristojni za dejavnosti in rabe na morju.

Stališča do vseh podanih pripomb in predlogov iz javne razprave bo ministrstvo javno objavilo v prostorskem informacijskem sistemu najkasneje 1. aprila skupaj z dopolnjenim osnutkom pomorskega plana in dopolnjenim osnutkom pripadajočega okoljskega poročila. V aprilu je nato predviden postopek pridobivanja mnenja o sprejemljivosti vplivov plana na okolje in naravo, v maju pa procedura za sprejem pomorskega plana na vladi.

Pomorski prostorski plan je krovni strateški (prostorsko razvojni) dokument, ki podaja prostorske razvojne usmeritve za dejavnosti in rabe v slovenskem morju in priobalnem pasu na kopnem. Hkrati gre za akcijski program za izvajanje strategije prostorskega razvoja Slovenije na morju. Namen njegove izdelave je uskladitev dejavnosti in rab na morju in v priobalnem pasu na kopnem na način, ki omogoča trajno izboljšanje stanja morskega okolja.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
Istriano |  06 .03. 2021 ob  23: 39
Ma kakšen pomorski plan? Hrvati in Italijani so si razdelili Jadransko morje in ostali v Jadranu "ajde kući pjevajuči". Gotovo je, stika z mednarodnimi vodami ne bo nikoli več za nas. Prve mednarodne vode so zdaj, ko prideš ven iz Jadrana.
Cazzimperio  |  06 .03. 2021 ob  19: 26
Na sestankih morajo sodelovati tudi delfini.....