"Odločitev o terminalu mora biti skrbno pretehtana"

Trst

Slovenija se strinja, da je energetska diverzifikacija pomembna in nujna za dolgoročno stabilno oskrbo z energijo, a mora biti odločitev o lokaciji terminala v Severnem Jadranu skrbno pretehtana, upoštevati mora vse okoljske in ostale čezmejne vplive, je po potrditvi seznama evropskih energetskih projektov dejala premierka Alenka Bratušek.

Evropska komisija je danes namreč potrdila prednostni seznam evropskih energetskih projektov, na njem pa ni za Slovenijo spornega terminala v Žavljah. Po pojasnilih Bratuškove je to "dokaz, da so slovenski argumenti, podprti z negativnimi mnenji civilne družbe in ne nazadnje tudi dežele Furlanije-Julijske krajine prepričali Evropsko komisijo o okoljski problematičnosti zgoraj omenjenega terminala".

Kot so sporočili iz kabineta predsednice vlade, Slovenija ne nasprotuje plinskemu terminalu v Severnem Jadranu. Slovenija bo nadaljevala pogovore z Italijo in Hrvaško v okviru delovne skupine za energetske projekte v Severnem Jadranu, ki je bila dogovorjena na trilateralnem srečanju predsednikov vlad Slovenije, Italije in Hrvaške v Benetkah 12. septembra.

Komisija upoštevala Slovenske pomisleke

Na ministrstvu za infrastrukturo in prostor medtem z "zadovoljstvom" ugotavljajo, da je Evropska komisija pri današnji odločitvi upoštevala tudi pomisleke Slovenije pri pripravi delegiranega akta s prednostnimi energetskimi projekti in na seznam ni uvrstila terminala v Žavljah.

"Evropska komisija na seznam tako ni uvrstila terminala v Žavljah, je pa jasno vključila v seznam tudi opombo, da bo lokacijo plinskega terminala v Severnem Jadranu določila Italija v dogovoru s Slovenijo," so poudarili na ministrstvu.

To po pojasnilih ministrstva v praksi pomeni, da terminal ne bo zgrajen na območju, ki bi mu Slovenija nasprotovala zaradi negativnih učinkov na slovensko ozemlje, kar je skladno z Resolucijo o strategiji za Jadran, ki jo je DZ sprejel leta 2009. To velja tudi za morebitne nove pobude za plinski terminal v Severnem Jadranu.

"Vendar so za končno odločitev o teh projektih, ki so še v začetni fazi, tj. predhodni fazi izvedljivosti, fazi izvedljivosti ali fazi presoje, potrebne še študije, ki lahko dokažejo, da so projekti tehnično in ekonomsko izvedljivi ter skladni z zakonodajo EU in zlasti okoljsko zakonodajo EU," so še zapisali na ministrstvu.

Slovenija proti terminalu

Na danes potrjenem seznamu je približno 250 prednostnih energetskih projektov, ki se bodo lahko v obdobju 2014-2020 po pospešenem in lažjem postopku potegovali za delež od 5,8 milijarde evrov evropskega denarja v okviru instrumenta za povezovanje Evrope. Na njem je tudi sedem slovenskih projektov.

Slovenija je vseskozi nasprotovala terminalu Žavlje, zaradi česar so stekla pogajanja, ki so prinesla rešitev.

Ta rešitev - da bo lahko Italija določila lokacijo terminala samo v soglasju s Slovenijo - je po navedbah ministrstva upoštevana v končni različici seznama, ki jo je komisija potrdila danes. Gre za delegiran akt, ki ga pripravi komisija, pri čemer članice ne sodelujejo. Komisija ga nato posreduje v pregled članicam in Evropskemu parlamentu, ki pa akta ne morejo več spreminjati, temveč ga lahko le potrdijo ali zavrnejo.

ma kaj |  15 .10. 2013 ob  10: 58
bo ta tajnica tehtala