Odločitev glede pritožb ne prej kot v mesecu dni

Na višjem sodišču v Kopru je potekala pritožbena seja na obsodilno sodbo okrožnega sodišča v zvezi z nepremičninskimi posli z Luko Koper, v kateri so bili Robert Časar, Srečko Prijatelj in Marjan Mikuž obsojeni na zaporne kazni. Na sodbo so se pritožili tako obtoženci kot tožilstvo. Sodba bo izšla v pisni obliki, vendar ne prej kot v mesecu dni.

Okrožno sodišče je v začetku leta nekdanjemu predsedniku uprave Luke Koper Časarju prisodilo šestletno zaporno kazen in petletno prepoved opravljanja vodstvenih funkcij v gospodarskih družbah, nekdanjemu poslancu Prijatelju so prisodili tri leta zaporne kazni, poslovnežu Mikužu pa štiri leta in en mesec zapora, njegovemu podjetju Premik net pa še odvzem nekaj več kot 2,2 milijona evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi.

Prijatelj naj bi Časarja in Mikuža nagovoril k dogovoru za sklenitev kupoprodajnih pogodb med Luko Koper in Premik netom kot posrednikom za zemljišča načrtovanega zalednega terminala Luke pri Sežani. Prav tako naj bi Prijatelj Časarja nagovoril, da od Mikuža zahteva in sprejme nagrado zase ter za Prijatelja. Mikuž naj bi na Prijateljevo nagovarjanje Časarju izročil 86.000 evrov, Prijatelju pa 245.000 evrov od zneska, ki naj bi Luka Koper plačala Premik netu.

Obravnave se je udeležil le Prijatelj

Današnje obravnave se je od obtoženih sicer udeležil le Prijatelj, Mikužev odvetnik Roman Sevšek pa je odsotnost njegovega varovanca opravičil z boleznijo.

Okrožna državna tožilka Barbara Milič Rožman se je pritožila na odločitev prvostopenjskega sodišča, ki je Luko Koper kot oškodovanca napotilo v odškodninsko tožbo. Po njenem prepričanju je bilo oškodovanje družbe že zadostno ugotovljeno tekom postopka, zato naj bi bil premoženjski zahtevek zoper Mikuža in Časarja upravičen.

Časarjev zagovornik Daniel Planinšec je izpostavil, da o zahtevi obrambe po izločitvi predsednice senata sploh ni bilo odločeno, Mikuževo pričanje pa naj bi bilo neverodostojno, saj je glede domnevnega sprejemanja in dajanja daril v različnih nastopih operiral z različnimi zneski. Prav tako prvostopenjsko sodišče ni zaslišalo nekaterih prič, ki jih je predlagala obramba.

Časarjev zagovornik je predlagal razveljavitev sodbe

Glede domnevnega oškodovanja Luke Koper ob nakupu zemljišč pa je Planinšec poudaril, da oškodovanja sploh ni bilo, saj ima Luka ta zemljišča v lasti in so danes več vredna kot v času nakupa. Časarjev zagovornik je predlagal razveljavitev sodbe okrožnega sodišča in ponovno odločanje v spremenjeni sestavi sodnega senata.

Tudi Mikužev zagovornik Roman Sevšek je opozoril na odločitve sodišča, ki po njegovem predstavljajo kršitev pravice do poštenega sojenja. Tako predsednica sodnega senata Orjana Trunkl ni izločila sodnika porotnika Alojza Geca, čeprav naj bi obstajal dvom o njegovi nepristranskosti. Poleg tega je sodnica dopustila tudi spremembo obtožnice tožilstva sredi glavne obravnave, kar Sevšek ocenjuje kot "nedopustno spremembo pravil igre sredi igre".

Prav tako je Sevšek izpostavil, da bi moralo sodišče Mikužu zaradi pomoči pri preiskavi prisoditi milejšo kazen. Tudi Mikuževa obramba zahteva ponovno obravnavo, v primeru morebitne ponovne obsodbe pa naj se Mikužu izreče le pogojno kazen.

Prijateljeva zagovornica Tina Kikelj je izpostavila, da v postopku pred okrožnim sodiščem ni bilo dokazano, da bi Prijatelj preostala obtoženca napeljal k sklenitvi pogodbe. Posel med Premik netom in Luko Koper je bil namreč sklenjen že prej, je pojasnila.

Prijatelj: "Imetje moje družine je bilo pridobljeno na zakonit način"

Prijatelj, ki je ponovil, da se mu je v tem primeru sodilo drugič za isto zadevo, pa je kot nedopustno ocenil ravnanje sodnega senata na prvi stopnji, ki je z izločitvijo več prič in dokazov bistveno otežilo obrambo. Nekdanji poslanec je izpostavil neverodostojnost pričanja Mikuža, saj je bil ta pravnomočno obsojen poslovne goljufije na račun njegove družine, med pričanjem pa naj bi večkrat lagal.

Obenem je Prijatelj zatrdil, da kot navaden poslanec ni imel moči, da bi podjetje, kot je Luka, napeljeval k sklepanju poslov, ter spomnil, da je bila širitev Luke v zaledne terminale dolgoročna strateška odločitev družbe. "Imetje moje družine je bilo pridobljeno na zakonit način in za vsak evro lahko dokažemo njegov izvor," je dodal.

Senat višjih sodnikov bo sodbo izrekel v pisni obliki, kot je ocenil predsednik senata Aleš Arh, pa zaradi obsega pritožb odločitve ne bo prej kot v enem mesecu.