ODGOVORNOST KOT POGOJ ALI NUJA? Razmišljanja o odprti, vključujoči in odgovorni znanosti

Koper

Na rojstni dan Univerze na Primorskem, ki je bila ustanovljena natanko pred 18 leti na današnji dan, in v okviru tradicionalnega Tedna UP bo danes ob 19. uri potekala okrogla miza z naslovom "Odgovornost kot pogoj ali nuja?". Gosta, statističarka izr. prof. dr. Lara Lusa in humanist izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik, se bosta z dr. Črtomirjem Tavzesom pogovarjala o odprti, vključujoči in odgovorni znanosti iz naravoslovne in humanistične perspektive.

Mednarodne raziskovalne politike že vrsto let poudarjajo pomen razvoja odprte in odgovorne znanosti, ki naj bi vključevala tudi državljansko oziroma ljubiteljsko znanost (angl. citizen science). Odprta znanost je sinonim za odprt dostop do znanstvene literature in predvsem do podatkov, metodologij in izobraževalnih virov. Odgovorna znanost pa se dotika tako etičnih vprašanj, kot tudi družbeno odgovornih praks pri raziskovalnem delu in kreiranju inovacij.

Odgovornost v znanosti je velika in veliko je tudi različnih oblik odgovornosti, ki jih do znanosti in znanstvenega raziskovanja nosijo ne le raziskovalci, ampak tudi institucije, kot je denimo univerza. Kdo je za kaj odgovoren, kdo je bolj odgovoren in komu odgovarjajo raziskovalci? Etičnemu kodeksu ali delodajalcem? Kaj pa slednji? Ali so vprašanja o odgovorni znanosti sodoben pojav?

Svoja razmišljanja na to temo bosta v okviru današnje okrogle mize delila statističarka izr. prof. dr. Lara Lusa in humanist izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik. Pogovor bo krmilil dr. Črtomir Tavzes, domač na polju, kjer se prepletata naravoslovje in umetnost.

dr. Tomaž Grušovnik in dr. Lara Lusa

Dr. Lara Lusa je izredna profesorica na UP FAMNIT. Ukvarja se z razvojem statističnega modeliranja, presoje primernosti statističnih modelov, računalniške implementacije in vsebinske presoje rezultatov v medicinskem kontekstu.

Dr. Tomaž Grušovnik je izredni profesor in višji znanstveni sodelavec na UP Pedagoški fakulteti. Ukvarja se s filozofijo vzgoje in s širšo etično problematiko, predvsem z okoljsko etiko in etiko živali.

Dr. Črtomir Tavzes je raziskovalec v InnoRenew CoE, znanstveni sodelavec na Univerzi na Primorskem in konservatorsko restavratorski svetovalec na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Ukvarja se z restorativnim okoljskim oblikovanjem in analizo ter razvojem politik, ki vplivajo na razvoj lesarskega sektorja.

Dogodek bo predvajan preko kanala Youtube Univerze na Primorskem, na tej povezavi.