ODBOR ZA TURIZEM PRED PRORAČUNSKO SEJO: Bo piranska občina namesto TZP dobila Javni zavod za turizem Portorož?

Piran

Včeraj je na 5. redni seji zasedal Odbor za turizem in druge gospodarske dejavnosti občine Piran. V ospredju je bila pobuda občinskega svetnika Marka Juriševiča za ustanovitev "Javnega zavoda za turizem Portorož". Poudarja namreč, da trenutna ureditev TZP ni več primerna.

Občinski svetnik iz vrst SD Marko Juriševič je predstavil svoj pogled na proračun, predvsem za postavke, ki se vežejo na turizem, prireditve in financiranje teh institucij. Že lani je pred sprejetjem proračuna pozival k razmisleku o vlogi trenutne organiziranosti in ureditvi Turističnega združenja Portorož (TZP) kot Gospodarskega interesnega združenja (GIZ), a kot pravi, se do sedaj "glede tega ni odvila nobena debata, niti se nič konkretnega v tej smeri ni naredilo".

Juriševič meni, da TZP ne sledi več potrebam turizma, saj je bil "ustanovljen v drugačnih okvirjih iz tedanjih potreb v nekem drugem času" in "sedaj s tako organizacijsko obliko capljamo na mestu".

Marko Juriševič

"Glede na to da občina Piran skoraj v celoti financira Lokalno turistično organizacijo (LTO) z javnimi sredstvi, GIZ nima več pomena. Ne vidim razloga, zakaj se ne ustanovi Javni zavod za turizem (JZT), ki ima določene prednosti predvsem v bolj transparentnem poslovanju, nadzoru porabe javnega denarja, potrebni so javni razpisi in jasno se vidi, kam gre denar, razširi pa se tudi odločanje na širši krog turističnih deležnikov," je jasen lastnik hotela Marko. Pri trenutni ureditvi, pojasnjuje, "sedanja politika delovanja TZP odloča v ozkem krogu in ne odraža volje večine turističnih deležnikov, ki vplačujejo neposredno turistično takso".

Izpostavlja tudi, da TZP porabi 60 odstotkov sredstev samo za lastno delovanje. "Prepričan sem, da je sedaj najboljši čas za spremembo," je še dejal in pokazal na Ljubljano, Bled, Koper kot primere dobre prakse, kjer imajo uspešne javne zavode. "Ob dejstvu, da občina vplača milijon evrov, se mi zdi nesprejemljivo, da kot svetniki ne moremo pridobiti podrobnejših informacij o poslovanju," je povedal in ponovno izpostavil, da je prednost javnega zavoda ravno transparentnost.

V letu 2020 je bila realizacija TZP en milijon evrov, za lastno delovanje pa je v letošnjem letu predvidena poraba 580.000 evrov, navaja Juriševič. Kar zadeva turistično takso, je izpostavil primer, ko je TZP po dvigu turistične takse nenadoma pridobil iz 800 oziroma 900 tisoč evrov proračuna preko 1.200.000 evrov, a bistvene razlike v programu ni bilo. "Sedaj smo talci tega določila in je potrebno namenjati 40 odstotkov sredstev, ne glede na to ali imamo res takšne potrebe po tako velikem proračunu lokalne turistične organizacije. Ta sredstva je treba nameniti ne glede na program, ki ga predstavi TZP. Ta člen je bil osnovan na čisto drugih izhodiščih in na osnovi stare višine turistične takse," je pojasnil.

Odbor za turizem podal negativno mnenje

Odbor ugotavlja, da Lokalna turistična organizacija, torej Turistično združenje Portorož kot Gospodarsko interesno združenje ni več primerna organizacijska oblika in ne odgovarja sedanjim potrebam med turističnimi deležniki, ker ti niso večinsko zastopani in vključeni. Odbor je podal negativno mnenje z opombo, da v razpravi ni prejel predloga plana programa dela LTO za leto 2021, zato je predlagal ponovno srečanje pred drugim branjem proračuna, kjer bo obravnaval ta predlog.

Odbor je imel posebno pripombo na program prireditev za leto 2021 in želi, da se to vnese v predlog ter da se finančno ovrednoti in navede prireditve, ki se jih bo v letu 2021 financiralo. 

Vodstvu občine in občinski upravi pa je odbor predlagal, da pripravijo osnutek in primerjavo med TZP in JZT za ustanovitev "Javnega zavoda za turizem Portorož" za razpravo na odboru, pri oblikovanju izhodišč pa naj se po potrebi povežejo z referenčnimi občinami, kjer so tovrstni javni zavodi uspešni.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija