OBIŠČITE INFORMATIVNI DAN FAKULTETE ZA VEDE O ZDRAVJU: Predstavili bodo tudi dva na novo akreditirana magistrska programa

Izola

Univerza na Primorskem vabi na spletni informativni dan študijskih programov Fakultete za vede o zdravju 2. in 3. stopnje.

Na 2. stopnji bodo predstavljeni magistrski študijski programi Aplikativna kineziologija, Dietetika in Zdravstvena nega ter dva na novo akreditirana magistrska študijska programa Fizioterapija (vpisi šele 2022/2023) in Športna vzgoja (vpisi šele 2022/2023).

Na 3. stopnji bo predstavljen doktorski študijski program Preventiva za zdravje.

Na informativnem dnevu bodo predstavniki posameznih kateder Fakultete za vede o zdravju v Zoom sobah predstavili študijske programe, prejeli pa boste tudi informacije o vpisno-prijavnih postopkih, predstavljena bosta še študentski svet in obštudijske dejavnosti UP FVZ, intenzivno pa bo potekal tudi pogovor in odgovori na odprta vprašanja z aktualnimi podiplomskimi študenti in predstavniki kateder.

Več informacij in prijava na dogodek na tej spletni strani

Fakulteta za vede o zdravju omogoča tudi virtualni sprehod po fakulteti na tej povezavi.