OB MEDNARODNEM DNEVU ŽENSK V ZNANOSTI: Na Univerzi na Primorskem med doktorandi več kot polovica žensk

Koper

11. februarja obeležujemo mednarodni dan žensk in deklet v znanosti, ki ga je Generalna skupščina OZN razglasila z namenom spodbuditi ženske in dekleta, da se odločijo za poklicno pot v znanosti, promovirati udeležbo v znanosti ter enakopravne možnosti v znanosti in pri dostopanju do znanosti. Na Univerzi na Primorskem je med 204 doktorskimi študenti 67 odstotkov žensk, od 285 dosedanjih doktorandov UP pa je doktorandk 158, kar predstavlja 55 odstotkov.

Od 370 visokošolskih učiteljev na UP je več kot polovica žensk, in sicer 199. Na UP je zaposlenih tudi 76 raziskovalcev, od tega 27 raziskovalk. Med leti 2014 in 2020 je bilo na UP 448 imenovanj na vodstvene položaje, pri čemer je bila zastopanost med spoloma skoraj izenačena – v tem obdobju so moški nastopali v vlogi vodje 228-krat, ženske pa 220-krat. Univerzo sta vodila dva rektorja in dve rektorici (mandat rektorice dr. Klavdije Kutnar še traja), fakultete, članice UP, pa so imele devet dekanj in osem dekanov ter direktorjev.

Med glavnimi tajniki univerze so bile tri ženske in dva moška, med tajniki fakultet, članic UP, pa so bile izključno ženske. V tem obdobju so ženske zasedle tri prorektorska mesta in 37 prodekanskih mest, moški pa sedem prorektorskih in 31 prodekanskih funkcij. V senatu je univerzo zastopalo 30 senatoric in 37 senatorjev, oddelke pa je vodilo 59 predstojnic in 58 predstojnikov.

dr. Klavdija Kutnar

Univerza na Primorskem je tudi ena izmed štirih ustanoviteljic raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE, kjer je med 71 zaposlenimi 53 odstotkov žensk. V letu 2020 je bilo 17 zaposlenih vpisanih na doktorski študij, od tega 47 odstotkov žensk. Tri raziskovalke v InnoRenew CoE so bile tudi uspešne pri pridobivanju prestižnih projektov iz inštrumenta Marie Skłodowska Curie Action – MSCA za individualne štipendije, katerega cilj je tudi spodbujanje enakosti spolov.